Debatt

Resultater gjennom samarbeid

Forsvars- og sikkerhetspolitisk samarbeid er stadig viktigere i Norden. Våre land deler mange av de samme utfordringene.

Interessen for Arktis vokser raskt. Nye handelsveier vil kunne åpnes, skriver artikkelforfatterne. NTB Scanpix

 • Cecilia Widegren (moderaterna)
 • Hans Wallmark (moderaterna)
 • Ine Eriksen Søreide (høyre)

I 2008 utarbeidet Thorvald Stoltenberg en rapport om hvordan de nordiske landene kunne samarbeide tettere. En rekke av tiltakene er nå i ferd med å bli realisert, og samarbeidet utvikler seg videre.

Denne uken er den svenske Försvarsberedningen på besøk i Oslo. Besøket understreker viktigheten av samarbeidet. Den svenske regjeringen har nedsatt Försvarsberedningen for å gjennomføre en bred sikkerhetspolitisk analyse og legge grunnlaget for det neste forsvarspolitiske langtidsvedtaket i 2015. Analysen skal beskrive forandringer og utviklingstendenser både i Sveriges nærområde og globalt, og vurdere forsvars— og sikkerhetspolitiske konsekvenser for Sverige. Försvarsberedningens styrke er å kunne vende et bredt parlamentarisk blikk fremover, analysere og belyse hovedinnretningen for fremtidens forsvars- og sikkerhetspolitikk.

Raske endringer

Morgendagens utfordringer ligger i de raske forandringene som globaliseringen fører med seg. Herunder den økonomiske forskyvningen mot Asia, globale strømninger knyttet til energi- og flyktningestrømmer, terrortrusler, organisert kriminalitet, klimaforandringer og uforutsigbar politisk utvikling i vårt nærområde, blant annet Russland. Sikkerhetsmiljøet er komplekst og uforutsigbart, og mange av problemene er grenseløse.

På plass i Oslo er det mulig å belyse disse viktige problemstillingene langs flere dimensjoner. Försvarsberedningen har allerede gjennom åpen høring gransket betydningen av råvaretilgangen, ikke minst olje og gass, med ekspertise fra blant annet Norge.

Interessen for Arktis vokser raskt. Issmeltingen gjør det mer lønnsomt å utvinne naturressurser i nord, og på sikt vil nye handelsveier kunne åpnes. Georgia-krigen i 2008 var en vekker i hvor raskt en moderne konflikt kan oppstå og utspilles. Østersjøens betydning for internasjonal handel øker. Økonomi og handel har gjennom årene styrt mye av utviklingen, men historien viser også at økonomisk integrasjon ikke alltid er tilstrekkelig. Det understreker viktigheten av politisk fellesskap - et interessefellesskap som går ut over den økonomiske integrasjonen.

Et tilskudd

Nordisk forsvarssamarbeid er i dag et av de beste eksemplene på de bredere internasjonale tendensene vi ser innad i NATO og EU når det gjelder koordinering og samarbeid, såkalt «smart defence» og «pooling and sharing». Samarbeidet er et verdifullt tilskudd - ikke et alternativ - til våre lands eksisterende sikkerhetspolitiske tilhørighet.

Det finnes gode konkrete eksempler å vise frem, som de felles flyøvelsene mellom Norge, Sverige og Finland som har pågått siden 2008: Cross Border Training North. Gjennom felles øvelser får våre luftforsvar mulighet til å øve i store enheter og teste sitt materiell mot andre land. Sammen har Norge og Sverige utviklet det mobile artillerisystemet Archer - en felles kapasitetsutvikling som er beregnet å ha spart ca. 400 millioner svenske kroner. En rekke andre prosjekter er under utviklingen innenfor NORDEFCO - den formelle strukturen for forsvarssamarbeidet.

Med nye og dypere relasjoner understrekes det vennskap og den nærhet som finnes mellom våre land.

Les mer om

 1. Debatt

Relevante artikler

 1. VERDEN

  Danmark og Sverige trapper opp forsvarssamarbeid

 2. VERDEN

  Frykter at finsk Nato-flørt kan øke spenningen

 3. NORGE

  For første gang sendes hele den norske hæren til Sverige

 4. NORGE

  Her legger Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island ny felles forsvarsstrategi

 5. POLITIKK

  Utenriksministeren tar USA i forsvar: Ikke se på hva Trump tvitrer – se på hva amerikanerne gjør

 6. DEBATT

  Meninger: Anbefaler felles nordisk OL-søknad