Debatt

Pandemien vil endre arbeidslivet. Skriftlige avtaler må på plass.

 • Birgit Abrahamsen
  Birgit Abrahamsen
  Direktør for arbeidsrett, Abelia

En undersøkelse viser at 83 prosent av respondentene svarer at de opplever at produktiviteten har vært like god eller bedre ved arbeid hjemmefra. Foto: Thomas Brun/NTB scanpix

Det er fascinerende at to arbeidsgiverforeninger som Abelia og Spekter kan se så ulikt på denne saken.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Aftenpostens Joacim Lund gikk i rette med Spekter-sjefen, Anne Kari Bratten, i en kommentar den 14. august om hennes syn på hjemmekontor. Bratten har flere ganger fremhevet at tilgangen til hjemmekontor kan skape et klasseskille og advarer mot hjemmekontoradelen. Det er fascinerende at to arbeidsgiverforeninger som Abelia og Spekter kan se så ulikt på denne saken.

Flere digitale møter

Pandemien vil endre arbeidslivet. En undersøkelse blant Abelias 200 største medlemsbedrifter viser at 83 prosent av respondentene svarer at de opplever at produktiviteten har vært like god eller bedre ved arbeid hjemmefra. 65 prosent opplyser at de i større grad enn tidligere vil tilby hjemmekontorløsninger, men i hovedsak som fleksible ordninger hvor noe av arbeidet skal foregå på kontoret og noe hjemmefra. 71 prosent mener at digitale møter vil effektivisere arbeidshverdagen fremover. Den nye møteformen omtales som tidsbesparende, strukturert og hvor det er lettere å nå flere. Like mange sier at fysiske møter i stor grad vil bli erstattet av digitale møteflater, og at det kommer til å bli færre jobbreiser.

Selvsagt er det også utfordringer ved bruk av hjemmekontor. Digitale møter foretrekkes ikke for vanskelige samtaler eller kreative workshops. Arbeidsmiljøet kan påvirkes negativt dersom for mange jobber for mye hjemmefra. Hjemmekontor oppfattes som mer ensformig og ensomt og kan påvirke enkeltpersoner negativt.

Birgit Abrahamsen, direktør for arbeidsrett, Abelia. Foto: Esben Johansen

Skriftlige avtaler må på plass

Hjemmekontor gir også større utfordringer for ledere. Mange vil være opptatt av hvordan digitalt lederskap bør utøves når arbeidsformene endres. Målstyring, heller enn tilstedeværelse, blir sentralt. Selv om de fleste bedrifter har grupper av ansatte som jobbe fra kontoret, har ingen så langt trukket frem et mulig klasseskille som et problem, slik Spekter gjør.

Den nye arbeidshverdagen kan gi en vinn-vinn-situasjon for næringslivet, for enkeltpersoner og for klimaet. Færre jobbreiser vil gi mer disponibel tid, kan være god likestillingspolitikk og lette trykket for toinntektsfamiliene, samt redusere utslipp. For dem som helst vil, eller må, jobbe fra kontoret, kan den nye situasjonen gi bedre vilkår i kollektivtrafikken.

Når hjemmekontor under pandemien glir over i permanente løsninger, må skriftlige avtaler på plass, jf. paragraf 2 i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstagers hjem. En slik avtale kan sies opp av begge parter. Fungerer det ikke å jobbe hjemmefra, kan man la være.

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les også

 1. Ann-Mari har vært inne på jobb i en uke siden mars. Nå gjør hun seg klar til en høst på hjemmekontor.

 2. Joacim Lund: Hjemmekontoret: Problem eller helt konge?

Les mer om

 1. Hjemmekontor
 2. Arbeidsmiljø
 3. Arbeidsliv
 4. Abelia