Vi rektorer slår ring om Oslo-skolen | 140 rektorer skriver

  • 140 Rektorer Signerer Nederst I Innlegget
At elevene i Osloskolen lærer mer, er resultatet av systematisk og utforskende arbeid over mange år – alltid med et stort hjerte for elevene. Dette har skjedd under Astrid Søgnens ledelse, skriver rektorene.

140 rektorer slår tilbake mot kritikk og svartmaling av Oslo-skolen.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Oslo-skolen svartmales i mediene i disse dager.

I VG 10. november skriver journalist Shazia Sarwar om «Målemaniet i Oslo-skolen», og Gunhild Nohre-Walldén og Simon Malkenes skriver debattinnlegg om resultatjag og detaljstyring. Klassekampen og Dagsavisen trykker debattinnlegg som omhandler påstått juks på kartleggingsprøver og pynting på resultater.

Det tegnes en skrekkvisjon av et kaldt testregime, der de svakeste elevene blir ofre for resultatjaget, mens lærere og skoleledere er opptatt av å polere fasaden slik at de kan skaffe seg ekstra lønnstrinn.

Vi kjenner oss ikke igjen i dette bildet og vil ikke la påstandene stå uimotsagt.

Systematisk arbeid gir læring for livet

Vi er rektorer i Oslo-skolen, og vi er heldige! Hver dag får vi bruke vår arbeidskraft og vårt engasjement til et stort og viktig oppdrag: at alle barn og unge mestrer, trives og utvikler seg, slik at de kan takle livet og fremtiden.

At elevene i Oslo-skolen lærer mer, er resultatet av systematisk og utforskende arbeid over mange år

Vi vil at alle skal lære mer, og vi brenner for å lykkes. Oppgaven fordrer høye ambisjoner og tydelig retning.

Eksamensresultater og tall fra nasjonale prøver taler for seg selv. Oslo-skolen er landets beste.

Minst like viktig er det at medarbeiderundersøkelsen og elevundersøkelsen viser at det er høy trivsel blant elever og ansatte.

Vi lykkes stadig bedre, og det er svært motiverende. Dette har ikke kommet av seg selv. At elevene i Oslo-skolen lærer mer, er resultatet av systematisk og utforskende arbeid over mange år – alltid med et stort hjerte for elevene. Dette har skjedd under Astrid Søgnens ledelse.

Rektor har stort handlingsrom

Oslo-skolen har høye ambisjoner på vegne av alle elevene og klare mål for hva vi skal få til.

Det skulle bare mangle. Vi er glad for at det blir stilt krav til oss. Alle elever skal nemlig lære mer, og vi blir spurt om hva vi som rektorer gjør for å lykkes med det.

Vi er luta lei av å bli mistrodd, beskyldt for juks og for å svikte de svakeste

Utover dette har vi stort handlingsrom og frihet til å utøve ledelse av våre skoler. Vi opplever tillit og støtte, og vi gjør hva vi kan for at lærerne skal oppleve det samme.

Feil om lønn

Det eksisterer åpenbart en vrangforestilling om at lønnstrinn tikker inn i takt med gode resultater, og at enkelte rektorer derfor pynter på tallene.

Selvsagt må vi svare for elevresultatene på vår skole, men vår lønnsdannelse er et resultat av forhandlinger mellom partene.

En skole som har svake resultater sammenlignet med resten av Oslo, kan ha hatt god fremgang for den enkelte elev. Det verdsettes minst like mye som å være den sterkeste skolen i byen.

Dersom vi ikke lykkes med at elevene mestrer og lærer under vår ledelse, vil vi selvsagt endre vår praksis.

Les også:

Les også

Oslo-elevene langt foran på nasjonale prøver

Hvorfor kartlegger vi?

Vi er luta lei av å bli mistrodd, beskyldt for juks og for å svikte de svakeste.

Det kan hende det eksisterer eksempler på pugging i forkant av prøver og kartlegginger. Det er feil bruk av prøvene. Simon Malkenes og Shazia Sarwar har greid å grave frem et fåtall, og resirkulerer dem igjen og igjen.

De aller fleste rektorer og lærere benytter seg av kartleggingsprøver med klokskap og slik de er ment: å finne ut hva som er elevenes ståsted, og videre hvem som har behov for ekstra oppfølging.

Det kan hende det eksisterer eksempler på pugging i forkant av prøver og kartlegginger. Det er feil bruk av prøvene

Lærerne gjør alt for at elevene skal lykkes, og fordi de har kunnskap om hva den enkelte elev mestrer, er de også i stand til å sette inn gode og riktige tiltak.

Engasjerte foreldre

Vi har hørt om foreldreopprøret og undres over hvor det blir av.

Gunhild Nohre-Walldén slår stadig alarm, men det som i all hovedsak møter oss på foreldremøter og i utviklingssamtaler, er støtte, ros og engasjement fra hundrevis av foreldre som heier på skolen sin og som vil samarbeide med oss om barnas læringsmiljø.

Medieskapt målhysteri

Sammen er vi opptatt av å skape et godt læringsmiljø der alle trives og mestrer.

Målhysteriet er medieskapt. Kloke lærere og ledere setter resultater inn i en sammenheng. Vi har fokus på enkelteleven og det som skjer i klasserommet – hver time, hver dag.

Den hetsen som Oslo-skolen blir utsatt for, skaper tvil om læreres og rektorers dømmekraft og integritet. Dette finner vi oss ikke i lenger.

Målhysteriet er medieskapt. Kloke lærere og ledere setter resultater inn i en sammenheng

Hva er deres agenda, Simon Malkenes og Shazia Sarwar?

Vi opplever ikke at deres kritikk er til elevenes beste. Kom gjerne på besøk og opplev vår skolevirkelighet!

Elevene trives i Oslo-skolen, og de lærer mer enn i resten av landet – det er vi stolte av!

Kikk oss gjerne i kortene, men gi oss tillit og arbeidsro slik at vi kan fortsette å sette søkelyset på jobben vår – og lykkes med den!


Dette innlegget er underskrevet av de følgende rektorer i Osloskolen:

Elin Brandsæter, Knut E. Brændvang, Eli Senneset, Are Enger, Merete Mohn, Katrine Sølvberg, Lene R. Arnesen, Kari R. Linna, Mariann Løkke, Nina Bordewich, Ellen Ellingsgård, Elisabeth Fremmergård, Audun Aardal, Anton Rygg, Brynhild Farbrot, Asgjerd Halseth, Beate K. Pedersen, Marianne M. Stenberg, Morten Relbo, Torunn Thomassen, Hanne Cecilie Engh, Frode Thorstad, Øyvind B. Hansen, Kiet Dang, Kristin Lyngstad, Anne Helga Jarnholt, Kathrine Malme, Elisabeth Palmgren, Evelyn A. Veglo, Trond Nilsen, Jan P. Braathen, Torill Røeggen, Merete Hansen, Maria Tindberg, Siv Jacobsen, Aud Vandvik, Hanne C. Arveng, Anne Nyland, Vigdis Lad, Kathrine Larsen, Hilde Røssum, Anne K. Bjerkebro, Anne K. Sunde, Gjermund Jørgensen, Randi Sømo, Ellen Larsen, John Myrlund, Marjolein Pinjenburg, Elisabeth Bonnevie, Stein Andersen, Svein G. Olsen, Yngvild Hestenes, Erling Marøy, Trond Lien, Elin Stavrum, Kjersti Vågmo, Kathrine Wegge, Jarle Sandven, Randi E. Tallaksen, Vibeke L. Kjesbu, Jenny Sundquist, Vegard Kjesbu, Leif Arild Haaland, Monica Dellemyr, Siri Mohr, Ida Nordstrand, Jan W. Engedahl, Henriette Randsborg, Silje Nilsen, Hanne N. Eliassen, Tore Haugen, Vibeke S. Olsen, Bitten Koch, Tone S. Nordstrøm, Pål Stette, Nina Jutkvam, Jack Heidner, Petter Yttereng, Jon Isebakke, Siv Lande, Per Ø. Hammerstad, Svein Pillgram Hansen, Anette Reme, Bente Alfheim, Gro K. Nordstrand, Jan Gunnar Braathen, Vigdis Bratfoss, Britt Bøymo, Ellen J. Granum, Morten Sesseng, Bjørn Ekren, Olav Knutsen, Ellen Sundby, Ronny Trogstad, Nina Boklund, Christian Gulnes, Merete Holmen, Sissel F. Eilertsen, Anne Myhrvold, Else B. Roscher-Nielsen, Anders Gjengedal, Terje Andersen, Erling Berrum, Håkon Madsen, Kåre Lien, Ricke Muller, Kjell O. Hauge, Trond H. Johansen, Hanna Norum Eliassen, Hanne G. Larsen, Ellen Lühr, Halvor Holm, John Johansen, Jan Ljøner, Per Solli, Knut Hellesø-Knutsen, Ann K. Schille, Remi Pettersen, Arild Lillehagen, Ellen Bergsland, Merete Skolla, Hanne Hauge, Mette Rasmussen, Linn S. Jensen, Nina Solbakken, Morten Olsen, Espen Patsis-Torgersen, Hege Haugland, Astrid Grytte, Bjarne Asgrimsplass, Magne Dahl, Alf T. Ringdal, Bjørg T. Sandvei, Eva Blomfeldt, Anja Teig, Grete Heen, Lasse Wam, Erlend Skåltveit, Kari P. Hansen, Magnus Kristiansen.

Opptatt av skole? Les mer her:

Hvordan lære av lekser? SSB-forskerne Marte Rønning og Lars Johannessen Kirkebøen skriver:

Les også

Å fjerne lekser kan redusere sosial ulikhet. Men det vil også redusere læringsutbyttet for mange barn

Rødgrønne endringer?

Les også

Kun 3 av 51 skoler velger å droppe den frivillige Oslo-prøven

Oslos nye skolebyråd. Tone Tellevik Dahl (Ap), vil ikke love en leksefri skolehverdag: