Debatt

Vi kan få en universitetspark midt i Oslo | Ole Petter Ottersen, Dag Michalsen og Håkon Glørstad

  • Ole Petter Ottersen, Dag Michalsen og Håkon Glørstad
I tillegg til parken vil det nye juridiske fakultetet få et arkitektonisk uttrykk som føyer seg inn i de historiske bygningene rundt.

Tullinløkka kan bli en kunnskaps- og kulturlunge i et revitalisert sentrum.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Oslo får et nytt og spennende byrom nå som bystyret har vedtatt hvordan det nye Tullinkvartalet i Kristian Augusts gate skal se ut. Her kommer et nytt bygg som skal romme Det juridiske fakultet under Universitetet i Oslo. Det nye fakultetsbygget ligger strategisk plassert på nordsiden av Tullinløkka – med det gamle universitetet og universitetshagen på den andre siden av plassen.

Dette betyr at vi kan få en sammenhengende universitetspark midt i Oslo, fra Studenterlunden, gjennom universitetshagen til Tullinløkka.

Sentrum bli mer attraktivt

Byuniversitetet og en universitetspark i sentrum vil forsterke hverandre. Parken vil tilrettelegge for bilfri tilgjengelighet, miljø og sikkerhet, folkeliv og opplevelser.

Byuniversitetet gir en kunnskapsakse fra Studenterlunden gjennom det gamle universitetet, via det nye Juss-bygget ved Tullinløkka og videre opp mot Høyskolen i Oslo, Edvard Munch videregående skole og Katedralskolen.

På tvers av denne ligger kulturaksen med Historisk museum, som allerede er del av Universitetet i Oslo, og Nasjonalgalleriet, som er foreslått som Kulturhistorisk museums andre publikumsarena i sentrum.

De to aksene vil sammen gi en attraktiv kombinasjon av forskning, læring, kunnskap og kultur. Slik blir Oslo sentrum enda mer attraktivt, og vi får nytt liv på Tullinløkka.

Et spenn av opplevelser

Universitetets tilstedeværelse rundt Tullinløkka vil bidra til å skape et bredt spenn av opplevelser. Studenter og ansatte vil oppsøke plassen gjennom studier og arbeid – og her møter Universitetet byen gjennom kultur i museumsbyggene. Museene vil gi to ulike utstillings- og publikumsprofiler. Det ene bygget vil vektlegge kulturhistorie, det andre kunsthistorie.

Fremtidens arbeidsplasser skapes fra forskning og kunnskap. Skal Oslo kunne konkurrere globalt, vil mulighetene som et attraktivt byuniversitet gir, være avgjørende. Det er kombinasjonen av spennende, intellektuelle miljøer og attraktiv rekreasjon som samler de beste hodene. I byer som Boston og Toronto ser vi hvordan attraktive byrom skapes der kunnskaps- og kulturaksene møtes.

Skaper liv i dagens bakevje

Skal en bypark bli vellykket og levende, må det være institusjoner til stede som kan sikre langsiktig bruk og utvikling og som kan skape trygge og opplevelsesrike miljøer. Universitetet i Oslo vil i kraft av sin størrelse og varierte portefølje kunne skape en slik langsiktig og stabil utvikling av Tullinløkka.

I dag melder behovet seg for å profilere Oslo by som hovedstad i en global sammenheng. En bypark som huser kunnskap og kultur vil være en viktig brikke i en slik utvikling. Grepet vil skape liv i en del av sentrum som i dag er bakevje. Nøkkelen til suksess ligger i god koordinering mellom kommune og universitet. Sammen kan vi lykkes med å skape en mer spennende og innbydende hovedstad – en grønn by med kunnskap i sentrum.

Ole Petter Ottersen, Rektor, Universitetet i Oslo

Dag Michalsen, dekan, Universitetet i Oslo

Håkon Glørstad, museumsdirektør, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

Mer om hovedstadens kanskje mest problematiske plass:

Les mer om

  1. Oslo
  2. Universitetet i Oslo
  3. Oslopolitikken
  4. Arkitektur