Debatt

Er det verdt å vedlikeholde gamle sykehjem? | Håkon K. Gissinger og Hege Hellvik

  • Håkon Kvåle Gissinger, sivilingeniør, Rambøll Norge
  • Hege Hellvik, samfunnsgeograf, Rambøll Management Consulting

Det vil koste anslagsvis 37 milliarder kroner å oppgradere gamle sykehjem og omsorgsboliger. Pressen vil ha et tall, og vi i Rambøll leverte dette – 37 milliarder. Så spinnes det videre derifra, skriver artikkelforfatterne. Foto: Olav Olsen

20–30 år gamle bygninger er uegnet til moderne eldreomsorg, fordi eldreomsorgen drives annerledes i dag enn for en generasjon siden.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

«Før eldrebølgen slår til for fullt, sliter kommunene med gamle sykehjem og omsorgsboliger som kan koste anslagsvis 37 milliarder kroner å oppgradere.»
Denne ingressen har vi lånt fra et oppslag i Aftenposten 15. februar. Saken gjelder to ferske KS-rapporter om noen av de utfordringene kommunene står overfor når eldrebølgen for alvor skyller inn over oss om et par tiår.

Sivilingeniør Håkon Kvåle Gissinger

Velferdsteknologi og robotisering

Det er forholdsvis stor enighet om at det er nødvendig med en betydelig omlegging av eldreomsorgen for å løse morgendagens utfordringer. Løsningen vil bestå av følgende innsatsfaktorer: Varme hender, teknisk utstyr og bygninger.

Utviklingen av velferdsteknologi og robotisering går på høygir. Derfor er det usikkert hvordan fordelingen mellom de tre innsatsfaktorene blir i fremtiden. Det er svært viktig at de tre innsatsfaktorene spiller sammen. Dette krever en effektiv organisering. Det står mye om samspillet mellom innsatsfaktorene i de to rapportene.

  • Ap mener Regjeringen er på blindspor i eldreomsorgen og foretar feil prioriteringer.

Hva blir samfunnsnytten?

For oss som har skrevet rapportene, ble avisoverskriftene denne februardagen som ventet. Pressen vil ha et tall, og vi i Rambøll leverte dette – 37 milliarder. Så spinnes det videre derifra.

Samfunnsgeograf Hege Hellvik

Reaksjonen lot ikke vente på seg: «Slik kan vi ikke ha det lenger. Kommunene må faktisk ta et ansvar for å vedlikeholde byggene sine», mente helseministeren.

Uegnet til moderne eldreomsorg

Vi forsøker oss med en liten fremtidsanalyse her. Hva skjer hvis kommunene vedlikeholder sykehjem og andre bygninger i eldreomsorgen godt og kontinuerlig? Jo, bygningene blir konservert innenfor sin opprinnelige funksjon.

Det er nødvendig med en betydelig omlegging av eldreomsorgen for å løse morgendagens utfordringer.

Rapportene slår fast at 20–30 år gamle bygninger er uegnet til moderne eldreomsorg, fordi eldreomsorgen drives annerledes i dag enn for en generasjon siden.

Hva blir da samfunnsnytten av at kommunene bruker store penger på «godt» vedlikehold av en stor mengde sykehjem som er uegnet til eldreomsorg?

Spenning mellom forvaltningsnivåene

Helseministeren hadde mer på hjertet i sakens anledning: «Noen har bevisst latt være å ta vare på byggene slik at omfattende rehabilitering blir svaret. Dermed har de også kommet i en situasjon der de får den gunstige, statlige investeringsstøtten.»

Vi har tre forvaltningsnivåer i Norge. Spenningsnivået mellom våre ulike forvaltningsnivåer er alltid til stede. Staten vedtar nye reformer med stor iver, blant annet Eneromsreformen, Samhandlingsreformen og Energiomleggingsreformen (TEK), for å nevne noen av reformene med størst relevans for spørsmålet om samfunnsnytten av vedlikehold av sykehjem.

Øk frie kommunale midler!

I lys av den pågående kommunereformen bør det vurderes om ikke en vesentlig del av den forventede gevinsten av kommunereformen faktisk vil kreve ny vilje fra staten til å vise laveste forvaltningsnivå, kommunene, større tillit.

Eller sagt med andre ord: Øk de frie kommunale midlene i stedet for å fortsette å øke de øremerkede tilskuddene. Da vil det være lov å håpe på en mer samfunnsnyttig forvaltning av bygningene i eldreomsorgen.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Sykehjem
  2. Eldreomsorg
  3. Velferdsteknologi
  4. Eldrebølge