Debatt

Kort sagt, mandag 25. januar

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Byggesaksbehandling i Oslo. Matteeksamen. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

161 dager er ikke hele sannheten

Et utsnitt av virkeligheten gir ikke alltid sannheten: Aftenposten/E24 bringer påstander om at det er vanlig med en ventetid på 161 dager før folk får en byggesaksbehandler i Oslo. Vi er de første til å si at 161 dager er uakseptabelt, men heldigvis er gjennomsnittet på 43 dager i desember og januar.

Høsten 2020 testet vi en ny pilot for byggesak i Oslo nord og indre by vest. Her går saksbehandlingen nå mye raskere til fordel for alle. I piloten fikk søkerne tilbakemelding etter 22 dager, mens det tidligere var cirka 80 dager. Dette er sentralt: Plan- og bygningsloven gir kommunene 12 ukers frist til saksbehandling fra saken er komplett. Vi vet at det går mye raskere om søkerne sender komplette søknader, men i 2020 var hele 58 prosent av sakene ufullstendige. Det tar unødvendig tid for alle om vi må be utbyggeren om dokumentasjon.

I 2019 ble 90 prosent av sakene behandlet innen 12 uker, mens 2020 viser bare 75 prosent. I 2020 var gjennomsnittet fra komplett sak til vedtak på 8,4 uker. Altså har tidsbruken i sakene store variasjoner. Målet vårt er å bedre resultatene betydelig i 2021, og pilotprosjektet gjør oss optimistiske. I 2021 håper vi å gi alle raskere saksbehandling.

Siri Gauthun Kielland, etatsdirektør og Hanne Høybach, avdelingsdirektør, Oslo kommune


Statsråden misforstår kritikken

I spørretimen i Stortinget bruker kunnskapsminister Guri Melby (V) mye tid på å snakke om den grundige prosessen rundt utformingen av de nye eksempeloppgavene i matematikk. Hun håper at kritikken vil stilne når fagmiljøene får se eksemplene. Hun inviterer alle til å gi tilbakemeldinger på oppgavene og er åpen for å gjøre nye justeringer på bakgrunn av disse.

Kjære statsråd: Svarene dine bommer på kritikken. Det er ikke eksempeloppgavene vi har kritisert. Det er beslutningen om å tillate hjelpemidler under hele eksamen som har ført til at universiteter, fagorganisasjoner, lærere og politikere har tapetsert debattsidene i Aftenposten. Da hjelper det ikke at vi nå kan gi innspill til eksempeloppgaver til en eksamensform ingen vil ha.

Det blir som om Det internasjonale skiforbundet bestemte at langrenn skal foregå uten staver, for så å be utøverne gi innspill til hvordan dette kan gjennomføres best mulig.
Det hjelper heller ikke at elevene nå skal få mulighet til å gjøre utregninger på papir, for så å levere bilde av besvarelsen. Hjelpemidlene er der fortsatt.

Jeg har selv regnet gjennom oppgavene. Det vil si, «regnet» er feil ord. Jeg løste hele settet ved å legge inn ligninger og uttrykk på PC-en. Jeg minner også om at det finnes programmer som viser hele utregningen.

Skal vi teste regnetekniske ferdigheter, som dekanene anbefaler, så må deler av eksamen besvares uten hjelpemidler. Statsråden misforstår hvis hun tror at innholdet i læreplanene på noen som helst måte tilsier at en heldigitalisering er rette vei å gå.
Det hele koker ned til at statsråden må velge mellom to alternativer:
• Tilfredsstille Utdanningsdirektoratets ønske om en heldigital eksamen som vil gjøre gjennomføringen enklere, billigere og mer effektiv.
• Tilfredsstille fagmiljøenes ønske om en todelt eksamen som gir elevene mulighet til å vise både grunnleggende ferdigheter, forståelse og utforskningsegenskaper.

Statsråden sier at «det er viktig at eksamen har tillit i undervisningssektoren». Da holder det ikke å flikke på innholdet, Melby. Vi trenger en helomvending i valget av form.

Håkon M. Raustøl, lektor og fagansvarlig i matematikk, Kristiansand Katedralskole Gimle. Hovedfag i ren matematikk, Universitetet i Bergen

  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Matematikk