Debatt

Norge trenger en fullverdig E134 - med «fergefri arm» til Bergen

  • Arnfinn Førsund, SMB Hardanger
    SMB Hardanger
  • John Terje Veseth, Notodden Utvikling
    Notodden Utvikling
Det er soleklart at Statens vegvesens anbefaling er den beste løsningen for Vestlandet og for Norge som helhet, skriver artikkelforfatterne.

Ikke kast titalls veimilliarder ut vinduet!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Regjeringen Solberg har forhindret Statens vegvesen fra å utrede «fergefri arm til Bergen». Derfor har kommuner og næringsliv på Vestlandet og Østlandet gått sammen og fått laget en grundig fagutredning om armen til Bergen; kall det gjerne en mini-konseptvalgutredning.

Utredningen er utført av Multiconsult og Norconsult – to anerkjente konsulentselskap som er mye brukt av Veivesenet og andre statlige etater.

I dag vil det bli en høring på Stortinget, der resultatene av disse utredningene blir presentert.

Samtidig vil næringslivet markere sin misnøye med Regjeringens valg og kreve en fullverdig utbygging av E134 over Haukeli og utredning av en arm til Bergen i en konseptvalgutredning.

Store konsekvenser for Norge

Regjeringen har uttalt at de skal bygge veiprosjekter med størst samfunnsnytte. Dette er faktisk definert som det viktigste parameteren i Nasjonal transportplan.

Det er soleklart at Statens vegvesens anbefaling er den beste løsningen for Vestlandet og for Norge som helhet

Statens vegvesen var svært klare i sine anbefalinger da de la frem Øst-Vest-utredningen i februar 2015: E134 Haukeli med fergefri arm til både Haugesund og Bergen som den ene hovedtraseen, og Rv52 Hemsedal med «fergefri arm til Ålesund» via Rv5 som den andre.

Det var derfor med stor undring vi var vitne til at Regjeringen ikke fulgte fagrådet fra Statens vegvesen, og i stedet 18. desember i fjor beordret Veivesenet til å utrede Rv52 opp mot Rv7 mellom Gol og Voss i en egen konseptvalgutredning, før den andre hovedtraseen blir valgt.

Etter vårt syn blir det veldig feil å begrense utredningens fokus til en så kort enkeltstrekning, uten å vurdere hele traseen med forankring i Øst – Vest-utredningen og ny kunnskap.

Tallenes klare tale

De følgende tallene er hentet fra Vegvesenets Øst–Vest-utredning:

1. Rv7 Hardangervidda via Geilo har en samfunnsnytte på minus 12 milliarder.

2. E134 uten innkorting i Telemark og uten arm til Bergen: minus 1 milliard.

Kartet viser løsningens influensområde.

3. E134 med arm til Bergen og innkorting i Telemark: pluss 26 milliarder i samfunnsnytte.

4. Rv52 med fergefri arm Rv5 til Ålesund: minus 7 milliarder i nytte.

Kartet viser totalløsningen som Statens vegvesen anbefaler – det vi kaller genistreken!

Det er soleklart at Statens vegvesens anbefaling er den beste løsningen for Vestlandet og for Norge som helhet.

Det er etter hvert et unisont krav fra NHO, LO, Norsk Industri, næringslivet og kommuner at armen til Bergen må utredes nå. Stortinget må ha et fullgodt beslutningsgrunnlag våren 2017 når våre folkevalgte skal vedta revidert Nasjonal Transportplan.

Det er ingen logikk i å unnlate å utrede den veistrekningen som beregningene i Øst–Vest-utredningen viser vil gi desidert størst samfunnsnytte!

Å tvinge gjennom en løsning som kommer mye dårligere ut i alle samfunnsøkonomiske analyser, er jo ensbetydende med å kaste skattebetalernes penger ut vinduet. Vi forventer mer av Regjeringen.

Norge trenger en fullverdig E134

Vi i næringslivet jobber knallhardt for at det bygges en fullverdig E134 – en vei av høy standard, vintersikker løsning over Haukeli, tidsbesparende trasé, og «fergefri arm» til Bergen.

Øst–Vest-utredningen viser at E134 med «arm til Bergen» vil gi den korteste veien Oslo–Bergen.

Ferdig utbygget vil løsningen være 30 minutter kortere enn noen av de andre overgangene.

Kombinert med Rv52 og fergefri arm til Ålesund er dette den beste totalløsningen for Norge, med positiv samfunnsnytte på 19 milliarder.

En løsning med E134 bare til Haugesund, uten nedkorting i Telemark, har en negativ samfunnsnytte på 13 milliarder.

Det er hele 32 milliarder i forskjell!

Her er anbefalingene til ny nasjonal transportplan for Norge.

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. E134
  2. Statens vegvesen
  3. Haukeli