Frihetskamp for alle | Andreas Halse

Drosjesjåfører i Mexico City har brukt sin ytringsfrihet og demonstrert høylytt i gatene mot konkurranse fra Uber.

Det er mye å hente på Oslo Freedom Forum. Også for venstresiden.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

At deler av norsk venstreside bærer på en dyp skepsis til Oslo Freedom Forum, er ingen hemmelighet. Forumet er blitt motarbeidet ved hjelp av både demonstrasjoner og svartmaling i løpet av de senere årene. Tiden bør nå være moden for å begrave stridsøksen.

Andreas C. Halse, daglig leder i Svenssonstiftelsen

I konferansens spede begynnelse fremsto konferansens søkelys på Latin-Amerika riktignok noe ubalansert og med hovedvekt til høyre. Blant annet høstet konferansen sterk kritikk for beskyldningene om at man inviterte talere med tilknytning til kuppmakerne som forsøkte å styrte regjeringen i Venezuela i 2002.

Et vidt spekter av regimer kritiseres

I de senere årene er imidlertid den politiske slagsiden ikke spesielt fremtredende. Kritikk mot regimer som det i Venezuela og Cuba, fremmes fortsatt med god grunn, men utover det er det et vidt spekter av regimer som kritiseres.

Venstresiden i demokratiske land har en moralsk plikt til også å støtte opp om dem som kjemper for grunnleggende rettigheter mot regimer som ikler seg en venstreklingende ordlyd. Hvorvidt man velger å slutte opp om grunnleggende menneskerettigheter kan ikke avgjøres av hvor enig man er med dem som bryter dem.

Blant såkalte sosialistiske regimer opp gjennom tidene har det vært tradisjon for å sette sosiale rettigheter opp mot politiske og sivile rettigheter. Problemet med en slik retorikk er at selv om mange land er altfor dårlige når det kommer til sosial utjevning, så rammer kritikken også de kommunistiske landene. Uten grunnleggende politiske og sivile rettigheter er nemlig rettferdig fordeling av godene nesten umulig å få til.

Fri og uavhengig fagbevegelse

Det beste eksempelet er retten til å streike og til å danne frie og uavhengige fagforeninger. Når regimer beveger seg i autoritær retning ser vi at den frie fagbevegelsen er noe av det første som angripes.

Enten det er snakk om Mexico, Cuba eller Midtøsten, blir en fri og uavhengig fagbevegelse sett på som den største trusselen mot regimet. Der de faglige rettighetene blir strupt, følger også fordelingen etter.

Det siste kunne vært en mer relevant venstrekritikk mot Oslo Freedom Forum. Nemlig at forumet underkjenner viktigheten av fagbevegelsen i kampen for grunnleggende menneskerettigheter. Sjefen for forumet, Thor Halvorsen, skrev i 2013 at: «Oslo Freedom Forum skal ikke være en arena for å debattere sosioøkonomiske rettigheter. Konferansen skal gjennom en skarp profilering virke for økt gjennomslagskraft for de klassiske menneskerettsspørsmålene, herunder ytringsfrihet og demokrati, kamp mot tortur og frihet fra tyranni». I det perspektivet mangler programmene som jeg har sett en anerkjennelse av organisasjonsfriheten som en sentral del av ytringsfriheten og fagbevegelsen som viktigste drivkraft mot autoritære regimer for veldig mange mennesker (Lech Walesa er riktignok på programmet i år og representerer et hederlig unntak). Så kan man håpe at arrangørene er villig til å ta imot en utstrakt hånd på dette området.

Grunnleggende rettigheter

Uavhengig av ønsket over, er Oslo Freedom Forum blitt nettopp et viktig frihetsforum. At lille Norge kan samle menneskerettighetsaktivister fra et vidt spekter av steder som Russland, Nord-Korea, Cuba, Mexico og Midtøsten, er et viktig bidrag til frihetskamper som for mange varer livet ut. De grunnleggende rettighetene i verden blir ikke mer, men mindre selvsagte. Desto viktigere er det å ha arenaer hvor de frontes.

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les flere artikler i Internrevisjonen: