Kampen for ytringsfrihet må vinnes hver dag

  • Guri Melby
Folk viser sin støtte til Samuel Paty, læreren som ble halshugget for å ha vist elevene Muhammed-karikaturer.

Jeg står sammen med lærere og skoleansatte etter det grusomme drapet i Frankrike.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Norske lærere står i en stolt tradisjon når det gjelder arbeidet for ytringsfrihet og demokrati. De har min fulle tillit og støtte til å ta i bruk de virkemidlene de ønsker i undervisningen. Det gjelder også dersom de ønsker å vise frem tegninger for å underbygge et viktig budskap. Det er helt innenfor lærernes metodefrihet å gjøre det. La meg understreke at et angrep på en lærer er et angrep på oss alle, og på vår felles frihet.

Drapet på en historielærer i den franske byen Conflans-Sainte-Honorine har rystet oss alle. Samuel Paty ble brutalt drept etter å ha vist frem Muhammed-karikaturer i en skoletime. En time som handlet om ytringsfrihet og tro.

Handlingen er et grusomt og forferdelig angrep på en lærer som gjorde jobben sin – nemlig å undervise skoleelever. Men det er også et angrep på alle lærere og skoleansatte som hver dag opplyser og utfordrer elevene sine i klasserommet.

Skolen skal fremme demokratiske verdier

Tegningene som læreren viste frem, har vært publisert i satiremagasinet Charlie Hebdo. For fem år siden ble redaksjonen i magasinet offer for terror, da 12 av de ansatte ble brutalt drept.

Nyhetsmeldingene fra Frankrike denne gang forteller oss at den drepte læreren viste frem disse tegningene hvert år når han underviste i det vi kaller medborgerskap, og at han hver gang sa fra til elevene om at nå kom han til å vise dem frem. Dermed kunne de elevene som ikke ville se tegningene, forlate klasserommet.

Faget han underviste i, er en del av et undervisningsopplegg som ble innført i den franske skolen etter angrepet på Charlie Hebdo.

I norsk skole har vi i høst innført nye læreplaner gjennom Fagfornyelsen. Demokrati og medborgerskap er et av tre tverrgående temaer i skolen. Elevene skal få respekt for og slutte opp om grunnleggende demokratiske verdier, som gjensidig respekt, toleranse og den enkeltes tros- og ytringsfrihet. Skolen skal fremme demokratiske verdier og holdninger som motvekt mot fordommer og diskriminering.

Selve ryggraden i et opplyst samfunn

Ytringsfriheten er under angrep over hele verden – fra terrorister, regimer og ytterliggående krefter som vil undertrykke frie ytringer ved hjelp av trusler og vold. Men disse aktørene kan ikke slå i hjel kunnskap eller arrestere ideer.

Derfor er selve ryggraden i et opplyst samfunn lærere, journalister, forskere, forfattere, kunstnere og alle som formidler kunnskap, og som setter oss i stand til å tenke selv. Hver gang terrorister angriper slike aktører, angriper de oss alle – de angriper vår felles frihet.

Slike angrep kan vi ikke akseptere. Ingen kan true viljen sin igjennom. Ingen kan skremme selvstendige individer fra å uttrykke det de måtte mene om en sak, enten skriftlig eller muntlig, som en del av en åpen demokratisk debatt.

Derfor står jeg sammen med dere lærere. I deres klasserom. For trygghet og ytringsfrihet i vårt samfunn.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter