Debatt

Kort sagt, torsdag 13. mai

  • Debattredaksjonen

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg. Foto: FOTO: Ketil Blom Haugstulen / Ellen Eriksen

Smittetiltak blant innvandrere. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Viktig med tiltak mot smitte blant innvandrere

Magne Aldrin ved Norsk Regnesentral kommer i Aftenposten 6. mai med nye forslag til alternative statistiske modeller som kan forklare overrepresentasjonen i smitte i noen innvandrergrupper. Dette etter at hovedfunnene i vår rapport, som Aldrin kritiserte i sitt første innlegg, ikke forandret seg i særlig grad etter at vi benyttet Aldrins første forslag til alternativ modell.

I rapporten viste vi blant annet at personer som bor trangt, har vært mer smittet og innlagt på sykehus enn andre. Dette gjelder både for innvandrere og andre nordmenn. Samtidig viste vi at innvandrere har vært langt hardere rammet av smitte og innleggelser enn norskfødte. Overrepresentasjonen blant innvandrere går noe tilbake når vi justerer for kjønn, alder og bosted, men forblir høy.

Når vi i tillegg justerer for sosioøkonomiske forhold, som inntekt, utdanning og husholdsstørrelse, faller overrepresentasjonen litt til, men den forblir klart forhøyet. Dette gjelder også i Aldrins alternative modell.

Når Aldrin forsøker å sammenligne fallet i overrepresentasjonen mellom vår modell og hans alternative modell, blir det feil. I omtalen av sin alternative modell sammenligner han den faktiske overrepresentasjonen med overrepresentasjonen når det er justert for både demografi (kjønn, alder, bosted) og sosioøkonomi.

I omtalen av vår modell, derimot, sammenligner han ikke den faktiske overrepresentasjonen, men overrepresentasjonen etter at det allerede er justert for demografi, med overrepresentasjonen når det er justert for både demografi og sosioøkonomi. Fordi justering for demografi er viktigst, får han det til å fremstå som om den ene modellen forklarer mye mer enn den andre. I statistikkens verden blir dette som å sammenligne epler og pærer.

Det er ubestridt at noen innvandrergrupper har vært rammet svært hardt av pandemien i form av høy smitte og mange sykehusinnleggelser. Denne dystre kjensgjerningen blir ikke borte av at noen mener vi burde benyttet en litt annen statistisk modell. Hva som er forklaringene på overrepresentasjonen, vet vi ikke – men vi kan være rimelig sikre på at det dreier seg om en serie komplekse årsaksmekanismer.

Frem til vi eller andre fremskaffer mer entydig kunnskap, mener vi det er svært viktig at helsemyndighetene fortsetter og intensiverer arbeidet med å redusere smitte og alvorlig sykdom blant dem vi faktisk vet er hardest rammet.

Kjetil Telle, fagdirektør, Thor Indseth, avdelingsdirektør, Ingeborg Hess Elgersma, rådgiver, Bjørn Heine Strand, seniorforsker og Anna Godøy, forsker, alle Folkehelseinstituttet

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Koronaviruset
  3. Innvandring