Debatt

Dette er det jeg brenner for

  • Jonas Gahr Støre
    Jonas Gahr Støre
    Leder, Arbeiderpartiet
Jeg er sosialdemokrat fordi jeg tror på et samfunn der vi løser de store oppgavene best i fellesskap, skriver Ap-leder Jonas Gahr Støre i et svar til Anita Krohn Traaseth.

Alle fortjener like muligheter til et godt liv, uansett hvem de er eller hvor de kommer fra.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Hvordan går det med lederen i Arbeiderpartiet? spør Anita Krohn Traaseth i Aftenposten 24. oktober. Hva er hans politiske prosjekt? Hva vil han kjempe ekstra for? Det er altså meg. Og jeg deler gjerne.

Jeg er sosialdemokrat fordi jeg tror på et samfunn der vi løser de store oppgavene best i fellesskap. Alle fortjener like muligheter til et godt liv, uansett hvem de er eller hvor de kommer fra.

Selv er jeg født inn i en familie med stor økonomisk trygghet, som et resultat av at min bestefar var med på å skape industrieventyret Jøtul. Erna Solbergs skattepolitikk er likevel ikke det jeg ønsker meg, eller tror er best for Norge.

Folk med mitt heldige utgangspunkt skal bidra med mer til fellesskapet, ikke mindre, nettopp fordi vi kan. Det er for meg rettferdighet.

Like muligheter

Mange har det godt i Norge. Det er lett å tenke at det er en selvfølge at alle har like muligheter, og at forskjellene mellom folk er små. Men det blir ikke slik av seg selv. Det krever politisk vilje og politiske valg.

For den samfunnsanalysen jeg tror på, er det helt grunnleggende at økende ulikhet og store forskjeller er dypt urettferdig og gift for omstilling. På Erna Solbergs vakt er antall unge uføre doblet. 110.000 barn lever i lavinntektsfamilier. Pensjonistene går i minus når vi på jobb går i pluss. Samtidig tjener og eier de rikeste stadig mer.

Hvert år lovpriser høyrepartiene små forskjeller og høy tillit. Men det blir hult når ulikhetene øker, når de på toppen drar ifra og altfor mange blir hengende etter.

Sterkere fellesskap og mindre forskjeller er derfor rammen rundt utkastet til Arbeiderpartiets nye partiprogram, et arbeid jeg har ledet. Programmet beskriver våre ambisjoner for Norge på 2020-tallet. Det er et politisk prosjekt som vil kreve det beste av oss – og ja, det er et prosjekt som jeg vil kjempe ekstra for.

Les også

Støre sklir mot venstre – og ut på landet

Aktiv stat

Kortversjonen er denne: For å gi like muligheter til alle, stille opp for hverandre i fellesskap og fordele makt og muligheter mer rettferdig gir vi tre løfter. Alle skal ha en jobb å gå til, og det skal vært trygt og ryddig i arbeidslivet. Det er det første løftet.

Skal vi klare det, kreves en aktiv stat som samarbeider med fagbevegelse og bedrifter for å skape arbeidsplasser i hele landet.

Det andre løftet er en sterkere velferdsstat som kan sikre at alle, uavhengig av hvor de bor, og hvor mye penger de har, har trygghet for oppvekst, utdanning, helse og omsorg. Ikke bare bevare velferdsstaten, men styrke den.

Det betyr nei til privatisering, og det betyr en ny kurs i distriktspolitikken for å gi trygge tjenester nær folk.

For det tredje skal vi føre en rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber. Vi er kraftig på etterskudd med både utslippskutt og grønn omstilling. Traaseth vil i vårt program finne detaljerte tiltak for å nå våre 2030-mål for utslippskutt og for å bygge opp nye næringer innen karbonfangst- og lagring, havvind og hydrogen – blant annet.

Les også

Ap går for mer stat og styring

Forene og samle

Jeg bruker litt plass på innholdet i programmet, fordi det samtidig svarer på Traaseths interesse for utøvelse av ledelse i Arbeiderpartiet. Styrken i vårt parti er at vi har et stort spenn. By og land. Industriarbeideren og helsefagarbeideren. Renholderen og læreren. Han med fagskole og hun med doktorgrad. Når vi samler oss, blir vi en kraft som kan forandre.

Jeg sier styrke, men kan ærlig legge til: Bredden er også en sårbarhet. For spennet kan bli for stort. Men jeg mener god ledelse ofte betyr å forene og samle. Det handler om å søke løsninger som ivaretar det vi har felles og setter høyt; verdier knyttet til rettferdighet, like muligheter og reell frihet for alle.

Det mest meningsfulle

I programmet vårt har vi klart det – å forene. Særlig viktig er det at hun som representerer miljøungdommen og han som kommer fra industrien, samler seg om hvordan vi kan kutte klimautslipp og skape jobber. Det styrker meg i troen på at vi kan nå klimamålene, at vi kan gjøre det med optimisme og fremtidstro samtidig som vi holder fast ved kvaliteter i den norske modellen: tillit, små forskjeller og evnen til å trekke alle med.

Traaseth er opptatt av meg og min person. Alt fra hvor langt jeg går på ski til boken jeg skrev som utenriksminister, og hvordan det definerer meg som leder. Jeg takker for interessen og kan forsikre om at selv i krevende tider er det for meg et privilegium å få lede Arbeiderpartiet.

Det å få lede et stort lag med ulike mennesker som kjemper for det vi tror på – like muligheter, sterke fellesskap, små forskjeller – det er det mest meningsfulle jeg kan tenke meg.

Les også

  1. Jonas Gahr Støre er rett mann til gal tid

  2. Kings Bay var et politisk forvarsel om arbeiderpartistatens fall

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Jonas Gahr Støre
  2. Arbeiderpartiet (Ap)