Generalen som glemte soldatene | Odin Johannessen

Vi må ikke forledes til å tro at det finnes snarveier til forsvaret av landet vårt.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Forsvaret Norge trenger, inneholder blant annet nye kampfly, undervannsbåter, en modernisert og mekanisert brigade, en forsterket grensevakt og et modernisert heimevern – som et minimum.

En bakstreversk og sendrektig hær har ingen behov for

I en tid med stadig skiftende sikkerhetspolitiske utfordringer må vi ha et bevisst forhold til hvordan vi innretter vårt forsvar. Hæren skal utvikle seg i takt med tiden og omgivelsene. En bakstreversk og sendrektig hær har ingen behov for. Ikke NATO – Ikke Norge.

General og tidligere forsvarssjef Sverre Diesen skrev nylig i Aftenposten at «de norske soldatene vil kaste sine billige våpen fra seg og gå hjem – med god grunn.» Som sjef for Hæren kan jeg ikke la en slik holdning stå uimotsagt.

Vi kaster ikke fra oss våpnene

Soldater er i fellesskapets tjeneste. Tjenesten betyr at samfunnet, nasjonen og avdelingen settes foran den enkeltes behov. Vi kaster ikke fra oss våpnene selv om motstanderen tilsynelatende har overtaket. Det har aldri vært holdningen vår, hverken politisk eller militært. Den norske soldaten har nemlig vernevilje.

De soldatene Diesen beskriver tjenestegjør ikke i den samme Hæren som meg.

Jeg tjenestegjør sammen med kompetente soldater med integritet. Sammen med soldater fra Sjøforsvaret, Luftforsvaret, Heimevernet og de øvrige delene av Forsvaret har vi mot til å forsvare landet – med våre liv om nødvendig. Soldatene har vist dette i utenlandsoperasjoner og gjennom verneplikt og tjeneste hjemme. Mange er blitt dekorert for sin heltemodige innsats.

Jeg vil på det sterkeste advare

Diesen er også uenig med både Forsvarssjefen og hærledelsen om organisering og bevæpning av Hæren. Han vil legge ned brigaden og kutte ut pansrede våpenbærere.

En slik innretning er noe jeg på det sterkeste vil advare imot.

Sammen med noen svært få andre fremstiller Diesen en idé for landforsvaret med lette og presumptivt rimelige enheter. Dette forslaget til forsvarskonsept innebærer at vi gir opp deler av landet uten kamp. Det kan være folkerettslig problematisk. Et landforsvar uten brigaden er å gi opp det balanserte førstelinjeforsvaret vi trenger.

Våre allierte er organisert med brigader som sine kampenheter på land. Når NATO stiller krav til Norge, er det moderniserte, mekaniserte styrker med evne til full krigsinnsats de ber om.

Det duger ikke

Hæren kan i dag ikke beskytte seg mot trusler fra luften. Vi trenger kampluftvern.

Det eldste materiellet vi har, artilleriet, ble anskaffet på 1960-tallet. Det nyeste, kampvognene, kom i 2015. Vi tvinges til å operere på det eldste systemets premisser. Det duger ikke.

Stortinget har derfor besluttet å kjøpe kampluftvern og nytt artilleri, samt å forlenge levetiden til stridsvognene våre. Tilsvarende avgjørelser om modernisering er fattet i syv andre NATO-land, pluss Sverige, Finland; – og Russland. Moderniseringsprogrammet for Hæren er derfor riktig, nøkternt og operativt nødvendig.

Ingenting slår tilstedeværelse

Forsvarssjefen mener videre at Hæren skal ha kampavdelinger i Finnmark, som en eventuell angriper må ta hensyn til for å få territoriell kontroll. Ingenting slår tilstedeværelse. Med denne styrken som en del av Brigade Nord blir det mulig å svare riktig på enhver trussel. Fordi Brigade Nord er alliansetilpasset gjør vi hele alliansen til vårt forsvar.

Veivalg er ofte verdivalg. Vi må vekte verdier, teknologi og ressurser mot den verden vi ser rundt oss. I Hæren har vi menneskene i sentrum. Det er de som har viljen til forsvar. Teknologi er et hjelpemiddel som må brukes med menneskelig kompetanse og omhu.

Mer slagkraftig enn vårt beskjedne volum skulle tilsi

Forsvaret samvirker på sjøen, i luften og på land. Det gir et effektivt forsvar og politisk handlingsrom.

Med høy kompetanse, moderniserte plattformer og alliansetilpasning kan det norske Forsvaret være mye mer slagkraftig enn det vårt beskjedne volum skulle tilsi. Det har en krigsforebyggende effekt. Et forsvar som ikke utkjemper en krig i Norge, men som forebygger krig, er en strategisk seier. Minimumsforsvaret som fagmilitært er best til det, er beskrevet i Forsvarsjefens anbefaling.

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Lyst til å skrive ? Les denne først: Seks tips til en Aftenposten-debattant