Kvinnelige ofre i nytt katolsk-nasjonalistisk Polen | Nina Witoszek

I en demonstrasjon i Warszawa 12. mars oppfordret deltagerne til å stoppe lederen for regjeringspartiet PiS, Jaroslaw Kaczynski, og krevde respekt for Polens grunnlov.

Et «stammesamfunn» med autoritære trekk utfordrer demokratiet.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Fra 1980 til 1989 var Polen en teaterscene for verdens største antiautoritære revolusjon – kalt Solidarnosc – og det første samfunn i det sovjetiske imperiet som valgte en demokratisk regjering og gjenvant frihet.

26 år senere skjedde det utenkelige: Siden maktovertagelsen i november 2015 har den styrende PiS, Lov og rettferdighets-regjeringen, med stor iherdighet, underminert polsk demokrati. Den har svekket domstolenes uavhengighet, innført partipolitisk oppnevnelse av journalister i alle offentlige medier, og den holder på å omskrive historiebøker for å fremheve toksisk nasjonalisme. I tillegg vil regjeringen innføre totalforbud mot abort. Hva har skjedd?

Stammesamfunn av politiske analfabeter

Magdalena Sroda, professor i filosofi ved Universitetet i Warszawa og en av Polens «sprø feminister», mener at den polske flukten fra liberale verdier dreier seg om tapernes opprør: mennesker som har vært ekskludert fra den demokratisk-kapitalistiske omstilling.

Nina Witoszek har selv bakgrunn fra Polen og er forskningsleder ved Universitetet i Oslo.

Økonomiske og politiske eliter – besatt av markedet, brutto nasjonalprodukt og effektivitet – har glemt alle de fortapte sjelene og indirekte tillatt den katolske kirken å restaurere massenes mening med livet. Slik ble et «katolsk-nasjonalistisk stammesamfunn av politiske analfabeter» – som Sroda kaller det – født. Og dette samfunnet stemte på autoritære populister som i tillegg lovet dem 1000 kr pr. barn.

Dagens flukt fra friheten til sikkerheten er ikke karakteristisk for Polen: Den preger stadig flere populistiske europeere som er truet av økonomiske kriser og flyktningtsunami – og leter etter sitt eget «hjem» og en sterk leder.

Men i Polen har den voksende nasjonalsosialismen hatt spesielt farlige konsekvenser for en gruppe ekte taperne av den tidligere demokratiske revolusjonens gaver, nemlig kvinner.

Kvinnene tilbake til kjøkkenbenken

Sroda hevder at denne prosessen begynte allerede under Solidarnosc. Polske opposisjonelle sa: Vi må gjenvinne uavhengighet først og kvinnerettigheter etterpå. Vi må bli en del av EU først, og etterpå frigjøre damene.

Og de «altruistisk-vendte» kvinnene kjøpte det resonnementet. Resultatet er at det pågår en temming – eller «hjemmeligjøring» – av kvinner i Polen i dag. Ja, det er til og med mange kvinner som nå hevder at kvinnens plass er i hjemmet, og veldig få polakker forstår hva feminisme betyr for demokrati.

En ting er sikker: Slutten for kommunismen og innføringen av markedsøkonomi i Polen var de facto en umyndiggjøring av kvinner. Et fritt Polen er blitt til et land hvor kvinner er underordnet den svært patriarkalske og konservative katolske kirken: «infertile menn i kjoler», som Sroda kaller dem.

Og polske prester har hatt strålende suksess med å gjøre ord som kjønn, flyktninger, jøder og «de fremmede» synonyme med «antipolske trusler». Enda verre er det at denne obskurantismen preger både den gamle og en stor del av den unge generasjon polakker.

Norge kan bidra

Hva kan Norge gjøre for Polens demokrati? Ifølge Sroda, ganske mye.

I Solidarnosc dager var Vestens, og Norges, støtte uvurderlig for de opposisjonelle – ikke bare i politisk, men også i psykisk betydning. For Sroda er de skandinaviske land – med kvinnerettigheter som tas for gitt, opplyste borgere og sans for frihet og rettferdighet – en inspirasjon for alle fortvilte demokrater i det polske samfunn.

I desember 2015 stiftet de en ny demokratisk bevegelse: Komiteen for forsvar av demokratiet (KOD). Hver lørdag demonstrerer tusener av polakker mot en autoritær og anti-kvinnelig regjering. Den 4. juni skal alle polske byer forenes i en stor demokratifestival og vise sin støtte til KOD. Det finnes også en norsk forgrening av KOD, og den skal være med på aksjonen her i Oslo.

Sroda tror at den styrende autoritære PiS, Lov og Rettferdighets-regjeringen, bygger institusjoner og lovgivning som skal forhindre et demokratisk valg i fremtiden.

Polske demokrater – og polske feminister – trenger Norges støtte. Igjen!


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter