Debatt

Det er respektløst overfor folk flest å stemme for en lukrativ etterlønnsordning for politikere | Andreas C. Halse

 • Andreas C. Halse

Politikerne må forstå at de er valgt til å tjene folk. Ikke tjene på folk.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Arbeiderpartiet viser manglende respekt for folk flest når de slår seg sammen med elitistene i FrP for å bevilge seg selv bedre etterlønnsordninger.

Hvis man representerer Det norske Arbeiderparti på Stortinget i 2016, er det et par utviklingstrekk man bør ha fått med seg.

Det første er at landet er inne i en av de verste arbeidsledighetskrisene på veldig mange år. Det merkes kanskje ikke så godt i Oslo, men langs kysten er virkeligheten brutal for mange.

Mange av de som mister jobben etter et liv i oljen eller i leverandørindustrien, har en tøff jobb med å komme seg tilbake i arbeid. Mange har familie der de bor og skal dessuten ut og konkurrere mot tusenvis av andre i samme situasjon.

Alt i en tid der selskapene foretrekker å henvende seg til vikarbyråer fremfor å ansette egne.

Enorm mistillit

Det andre man bør ha fått med seg, som sosialdemokratisk tillitsmann eller kvinne, er den enorme mistilliten mellom politikere og folk flest som preger tiden vi lever i.

Om det er noe som trengs i årene som kommer, er det nøkterne folkevalgte som vil og evner å sette seg inn i situasjonen til de folkene som står opp om morgenen, fyller kaffekoppen og sørger for at landet har alt fra en eksportindustri som tjener penger til et helsevesen som fungerer.

Et slikt politisk klima krever en viss grad av ydmykhet.

Og med ydmykhet mener jeg ikke den ydmykheten man skriver om på Facebook etter å ha blitt renominert til en sikker plass, men ydmykhet nok til å forstå at man er valgt til å tjene folk. Ikke tjene på folk.

I et slikt perspektiv er det nesten helt umulig å forstå hva som foregår i det norske sosialdemokratiet når de velger å slå seg sammen med elitistene i FrP, Sp, Venstre og KrF og stemmer gjennom etterlønnsordninger som folk i vanlige jobber bare kan drømme om.

Bør ha lært av tidligere synder

Stortinget besluttet mandag ettermiddag at avgåtte stortingsrepresentanter skal kunne heve etterlønn i en periode på to år etter at de er ferdige i vervet sitt. For folk som ikke sitter på Stortinget, men allikevel mister jobben, er reglene helt annerledes. To år på dagpenger, og det er det.

 • Dette er saken:
Les også

Stortinget vedtok ett års ekstra etterlønn til representantene

Dagpengesatsen er langt lavere enn etterlønnen, så det er naturligvis ikke bra nok for Arbeiderpartiets politikere.

Det er tross alt forskjell på arbeidere og Arbeiderparti-politikere.

Arbeiderpartiet bør ha lært av tidligere synder. Mange ble forbannet i partiets og fagbevegelsens egne rekker da en rekke partitopper nærmest spekulerte i å opprette egne konsulentselskaper for å maksimere utbetalingene fra det offentlige da de rødgrønne tapte valget i 2013.

I debatten på Stortinget valgte Arbeiderpartiet å forholde seg tause.

En utrolig respektløshet

Til VG sier samarbeidspartnerne i FrP at ordningen er «ment å treffe representanter som vil ha store problemer med å komme seg tilbake til arbeidslivet». På samme tid som Stortinget har vedtatt en ordning som beslaglegger størstedelen av sluttpakkene til vanlige folk som mister jobben.

Blant de mest tydelige motstanderne av mandagens vedtak finner vi SVs Karin Andersen. Hun fortjener honnør. Det gjør også Høyre som innser hvilken utrolig respektløshet som ligger i denne lukrative særordningen for politikere.

Arbeidsledighet er vanskelig, men det er absolutt ikke noe enklere for folk flest.

Når politikere viser så stor omsorg for sine egne og så lite for resten av landet, må man spørre seg hva det er de holder på med inne på Løvebakken.

Det sies at det var en tid da Arbeiderpartiets legendariske partisekretær Håkon Lie bare trengte å åpne et vindu for å vite hva folk mente. Idag ser det derimot ut som vinduene er lukket og lemmene for på Youngstorget.

Les mer om

 1. Arbeidsliv

Flere artikler

 1. DEBATT
  Publisert:

  Arbeiderpartiet fremstår stadig oftere som tonedøve

 2. POLITIKK
  Publisert:

  Så mye mer enn vanlige folk mener stortingsflertallet de fortjener om de blir arbeidsløse

 3. LEDER
  Publisert:

  Aftenposten mener: Stortingets snuoperasjon kom i grevens tid

 4. DEBATT
  Publisert:

  Arbeiderpartiet må ikke glemme egen historie og egne velgere. Bevar kontrollen over norsk kraft

 5. DEBATT
  Publisert:

  Ap trenger ikke flere ruspolitiske seminarer | Andreas C. Halse

 6. DEBATT
  Publisert:

  Internrevisjonen: EU-motstanden i LO er et solidarisk nei | Andreas C. Halse