Debatt

Det er ikke innholdet i fysikkfaget som er problemet

 • Maria Vetleseter Bøe, forsker, Naturfagsenteret, Carl Angell, professor i fysikkdidaktikk, UiO, Ellen K. Henriksen, professor i fysikkdidaktikk, UiO, Cathrine W. Tellefsen, utdanningsleder for lektorprogrammet i realfag ved MN-fakultetet, UiO

Fra 1960- til 1990-tallet lærte nordmenn i alle aldre fysikk av Helmut Ormestad og Trond Øgrim i deres populære program «Fysikk på roterommet». Siden har skoleprestasjonene i faget gått nedover. Foto: NRK

Norske elevers stadig dårligere prestasjoner i fysikk er intet godt tegn, men det skyldes ikke at faget er blitt for kvalitativt.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I Grønmo og Holes debattinnlegg 30/11 om TIMSS Advanced-undersøkelsen hevdet de at «Skolen har utfordringer i matematikk og fysikk». Det er vi enige i. Men debattinnlegget og rapporten snubler i slutningene om hvorfor situasjonen er som den er. Det bekymrer oss.

Som Grønmo og Hole påpeker, er det ikke noe godt tegn at norske fysikkelevers prestasjoner i 2015 var litt dårligere enn i 2008, og betydelig dårligere enn i 1995.

Feilslutning om kvalitativ forståelse

Men vi mener de tar feil i slutningen om at dette skyldes at fysikk i videregående skole er blitt for kvalitativt, frikoblet fra matematikkfaget og et fag om fysikk i stedet for i fysikk. Kvalitativ forståelse av begreper og sammenhenger i fysikk hører i høyeste grad til i fysikkfaget.

TIMSS Advanced-resultatene viser at altfor mange elever sliter med algebra. Det gir elevene problemer når de skal løse fysikkoppgaver, noe TIMSS-rapporten fra 2008 pekte på som en viktig grunn til nedgangen fra 1995.

Men dette er primært en utfordring for matematikkfaget. Fysikkfaget skal gjøre elevene i stand til å forstå fysikken i en problemstilling, slik at de selv kan sette opp et regnestykke de kan løse.

Fysikkfaget skal gjøre elevene i stand til å forstå fysikken i en problemstilling, slik at de selv kan sette opp et regnestykke de kan løse. Foto: Tone Georgsen

Fysikk er et matematisk fag

Vi er enige med Grønmo og Hole i at fysikk er et matematisk fag og at det må være god kobling mellom læreplanene i de to fagene. Men denne koblingen ble gjort tydeligere med Kunnskapsløftet, ikke svakere, slik den nye TIMSS Advanced-rapporten gir inntrykk av.

Noen deler av læreplanen fikk en mer tydelig matematisk komponent, markert med hovedområdet Å beskrive naturen med matematikk. Andre deler av læreplanen, som termofysikken, ble gjort mer kvalitative, for å fremme elevenes begrepsforståelse.

Energiutfordringer krever fysikkompetanse

Vi deler forfatternes bekymring for den lave andelen elever som tar full fordypning i fysikk. Verden står overfor store utfordringer knyttet til energi, klima, kommunikasjon og helse, og disse krever fysikkompetanse.

 • Slik presterer norske elever i matematikk og naturfag. Se resultatene oppsummert i grafer.

Imidlertid tilsier forskning om elevers utdanningsvalg at innholdet i faget ikke er problemet. Snarere velger elevene bort full fordypning i fysikk fordi det ikke kreves for opptak til noen høyere studier, og fordi de rettmessig frykter at det er vanskeligere å få god karakter i fysikk enn i andre fag.

Norske elever er interessert i universet

Slike strategiske bortvalg av fysikk er mer utbredt blant jenter enn gutter. Forskningen sier også at elevers interesse for universet og de store spørsmålene i kvantefysikk og relativitetsteori trekker dem mot fysikk.

PISA 2015 viste igjen at norske elever er spesielt interesserte i universet. Det vil derfor være uheldig for rekrutteringen om disse områdene i fysikkfaget, som nå behandles mest kvalitativt, nedprioriteres til fordel for mer regning.

Nye læreplaner er på trappene både i grunnskolen og i videregående skole. I den prosessen er resultatene fra TIMSS Advanced og annen forskning sentrale. Derimot bør fortolkningene og konklusjonene som uttrykkes i TIMSS Advanced-rapporten og i Grønmo og Holes innlegg brukes med største forsiktighet når læreplaner for fremtidens fysikkfag skal konstrueres.


Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Fysikk
 2. Videregående skole
 3. Matematikk

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Norge har store utfordringer knyttet til matematikk og fysikk i skolen | Grønmo og Hole

 2. DEBATT

  Norge trenger algebra!

 3. DEBATT

  Kunnskapsministeren: Vi skal lykkes!

 4. DEBATT

  Kort sagt, fredag 31. januar

 5. DEBATT

  Norsk skole har sviktet. Færre og færre fordyper seg i fysikk, og særlig jentene velger det bort.

 6. NORGE

  Slik presterer norske elever i matte og naturfag