Tortur. Voldsomme voldtekter. Sult. Å sende folk tilbake til Libya ville være grovt uetisk | Sebastian Stein

Internasjonalt lovverk, etiske vurderinger og praktiske utfordringer hindrer redningsskip i å returnere flyktninger til Libya, skriver Sebastian Stein i Leger Uten Grenser.

Sebastian Stein har ledet Leger Uten Grensers redningsprosjekt på Middelhavet. Her svarer han på Carl I. Hagens Facebook-utspill.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.
Det norske skipet Siem Pilot under en redningsaksjon i Middelhavet i august. Til venstre Carl I. Hagens Facebook-post søndag.

I et innlegg på sin Facebook-side søndag priser Carl Ivar Hagen det norske redningsskipet «Siem Pilot» sin innsats for å redde liv nord for Libya, men mener regjeringen bør instruere båten til å sette folkene de redder i havn i Libya i stedet for Italia.

Hagen mener at redningsskipet er blitt stilt til rådighet for menneskesmuglere.

Jeg har ledet Leger Uten Grensers redningsprosjekt på Middelhavet i internasjonalt farvann nord for Libya både i fjor og i år.

Praksisen som Hagen ikke liker er gjeldende for alle redningsbåtene der.

Det er gode grunner til at det er, og må være, på denne måten.

Juridisk uriktig og grovt uetisk

Redningene foregår i internasjonalt farvann (mer enn 12 nautiske mil fra kysten). Da krever det maritime lovverket at dersom det er mulighet for at det er én eller flere blant de overlevende som kan ha som intensjon å søke asyl, så må de fraktes til et trygt land der de kan gjøre dét. Flere av dem som reddes flykter faktisk fra Libya, og kan naturlig nok derfor ikke bringes tilbake dit.

I Libya behandles mennesker på flukt ekstremt dårlig. Jeg har selv snakket med mange av disse, og alle forteller den samme historien.

I Libya blir de holdt som fanger uten tilgang til nok mat, vann eller toaletter og dusjer. De blir regelmessig slått og mishandlet. Noen blir torturert. Voldsomme voldtekter hører vi om til stadighet.

Å sende folk tilbake til denne tilværelsen ville være grovt uetisk.

Praktisk svært vanskelig

Rent praktisk vil det også være svært vanskelig å sette folk i land i Libya.

Libya er et land i dyp sikkerhetskrise på randen av borgerkrig og med svært lovløse tilstander. I år og i fjor har det vært flere farlige hendelser i det libyske farvannet som gjør det utrygt for redningsfartøy å seile til Libya. Leger Uten Grenser sitt skip ble for eksempel beskutt.

Å utsette mannskap og de som er reddet for denne sikkerhetsrisikoen går selvfølgelig ikke.

Videre har ikke Libya noe mottaksapparat for folk på flukt.

Når det gjelder påstanden om at Siem Pilot (og formodentlig også de andre redningsbåtene) er «satt til rådighet» for menneskesmuglerne er denne direkte misvisende. Også i perioder uten egne redningsoperasjoner har båter med folk på flukt forlatt kysten i Libya.

De kyniske smuglerne bryr seg altså ikke nevneverdig om tilstedeværelsen av redningsbåtene, selv om det sikkert er riktig at de heller ikke synes det er problematisk.

Internasjonal lov

Uansett: Alternativet til ikke å ha redningsbåter i området ville være at handelsflåten som opererer der hadde måttet gjøre redningene.

Internasjonal lov krever at alle i havsnød skal reddes. Handelsfartøy er ikke egnede redningsfartøy. De har som regel dårlig manøvreringsevne, høye skrog, utrent mannskap og manglende utstyr. Det er heller ikke nok av dem.

Ikke å ha redningsskip i området hadde helt sikkert resultert i svært mange drukningsdødsfall.

Det hadde vært fint om Hagen hadde vært bedre orientert om denne saken før han uttalte seg.

Delta i debattene hos Aftenposten meninger
Facebook og Twitter