Valgfrihet – men ikke for psykisk syke

Alle andre enn psykisk syke har nå fått fritt brukervalg. De regnes ikke som «andre hjelpetrengende».

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Tidlig på nittitallet i forrige tusenår innførte Oslo kommune valgfrihet ved valg av sykehjem. Frihet til selv å kunne velge bo- og omsorgstilbud var den gang politisk omstridt, særlig på den politiske venstresiden.

Inger Hagen
Helge Hjort

I desember 2015 vedtok Oslo bystyre fritt brukervalg også for «psykisk utviklingshemmede og andre hjelpetrengende». Vedtaket var resultatet av den såkalte Tøyen-avtalen, som partiet SV inngikk i 2013 med det da borgerlige byrådet i Oslo. Der fikk SV blant annet igjennom at fritt brukervalg skulle innføres snarest mulig. Hvordan slo valgfriheten an i Oslo kommune?

Tvangsflyttes

En schizofren kvinne har bodd på en privat behandlingsinstitusjon i 15 år. Der har hun det godt. Hennes bydel i Oslo vil «bosette», altså tvangsflytte, henne.

Da den sist forsøkte, forsvant hun – «vagabonderte» og ble gjenfunnet etter to måneder. Da var hun så forkommen at hun ble akuttinnlagt på psykiatrisk sykehus. Bydelen fortsatte å presse henne til å flytte, men hun nektet, tross bydelens bebreidelser om at hun kostet dem millioner.

Så ble fritt brukervalg innført, for «psykisk utviklingshemmede og andre hjelpetrengende». Hun er opplagt en slik «annen hjelpetrengende». Kan hun endelig slippe å bli tvangsflyttet?

Sammen med Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne vant som kjent SV byrådsmakt i fjor høst. Inga Marte Thorkildsen er byens helse-, eldre- og sosialminister. Hennes byrådsavdeling har fagansvar for det nyinnførte frie brukervalg, og mener psykisk syke ikke tilhører gruppen «andre hjelpetrengende». De har ikke fått fritt brukervalg.

Fritt valg for alle andre

Alle andre enn psykisk syke har altså nå fått frihet til å velge. Var det dette SV kjempet for, eller har hennes byråkrater tolket begrepet «andre hjelpetrengende» så snevert som mulig?

Velferdsetaten i Oslo kommune har lenge forberedt det frie brukervalg, også for psykisk syke, i samarbeid med brukerorganisasjoner, blant andre LPP (Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse). Så viser det seg at fritt brukervalg ikke skal gjelde for dem de representerer. De er lurt trill rundt. Det er velferdsetaten også.

Lovverkets mange bestemmelser om såkalt «brukermedvirkning» forstås slik i vår kvinnes bydel at hun får si sin mening, deretter bestemmer bydelen det motsatte. Beboere på samme behandlingssted fra andre bydeler i Oslo har fått bli boende. Oslo er én kommune. Den skal behandle sine innbyggere likt.

Denne bydelen grep i stedet den kjærkomne innskrenkende fortolkning: Psykisk syke er ikke «andre hjelpetrengende». Takket være SV er det nå fritt brukervalg, for vi er alle like. Likere enn de psykisk syke.


Les også:

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger
Facebook og Twitter