Debatt

Internrevisjonen: Fjern særaldersgrensene!

 • Jan Arild Snoen
  Jan Arild Snoen
  Spaltist
En stor gruppe med særdeles gunstig pensjonsordning er ansatte i politiet og forsvaret, der de pensjoneres som 60-åringer, mange i praksis når de er 57, dersom de har jobbet tilstrekkelig antall år, skriver artikkelforfatteren.

Regjeringen vil at folk skal jobbe lenger, men tør de gjøre noe med det?

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Ballettdansere går av med pensjon når de er 41 år, sangsolister når de er 52 år og korsangere når de er 56. Det gir en pensjonsregning for Den Norske Opera & Ballett som truer driften, og det blir verre og verre år for år.

Arbeidsgiver og fagforeningene forhandler i disse dager om en overgang fra ytelsesbasert pensjon til en hybridmodell, og det kan ende med streik. Men omleggingen tar uansett bare tak i en del av problemet. En skikkelig løsning fordrer at man setter opp pensjonsalderen.

Bryter med intensjonen om å stå lenger i arbeid

I tyve år har det vært advart mot denne pensjonsbomben. Alle norske partier har sittet i regjering i denne tiden. Ingen har gjort noe, selv om kulturminister Widvey stadig vurderer saken. Så sent som lørdag sa Høyres kulturpolitiske talsmann Svein Harberg at aldersgrensene må endres.

Pensjonsbomben under Operaen er alvorlig nok, men det er tross alt ikke så mange det handler om. Men vi har særaldersgrenser i mange andre yrker også. De bryter med intensjonen om at vi skal stå lenger i arbeid.

En stor gruppe med særdeles gunstig pensjonsordning er ansatte i politiet og forsvaret, der de pensjoneres som 60-åringer, mange i praksis når de er 57, dersom de har jobbet tilstrekkelig antall år.

Mange gjør ikke det samme hele livet

Ja, jeg skjønner at en ballettdanser ikke kan holde på med å danse til hun er 62 eller 67, og at en soldat er noe redusert i felten når han er 60. Men for de fleste av oss er det ikke slik at vi gjør akkurat det samme hele livet.

Danserne kan enten starte en annen karriere når de er midtveis i sin arbeidsdyktige alder, eller de kan finne administrativt eller annet arbeid knyttet til sitt første yrke.

Politiet og forsvaret har bruk for langt flere enn de som skal ut i felten med stor fysisk belastning hver dag. I forsvaret er den siste gruppen i klart mindretall.

I dag ser vi da også at en betydelig del av de som har gått av med pensjon fra politi og forsvar fortsetter å jobbe i lignende yrker, men i privat sektor, samtidig som de hever pensjon.

Dette er sløsing!

Særaldersgrensene er sløsing med offentlige midler, sløsing med arbeidskraft, og de er urettferdige overfor de mange som jobber i like slitsomme yrker, men uten tidligpensjonering, og der levealdersjusteringen i Folketrygden betyr at vi må stå stadig lenger i jobb.

Ordningene burde avskaffes. Siden det ville medføre at disse yrkene ble mindre attraktive, kan det bli nødvendig å kompensere dette der man ellers ville ha problemer med rekrutteringen.

I politiet og forsvaret kan økt lønn være aktuelt. For danserne og sangerne kan det være mer aktuelt med omstillingsstøtte til en ny karriere, slik de har det i Sverige.

Hva vil statsministeren gjøre?

Arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) vil fjerne særaldersgrensene. Høyres landsmøte vedtok nylig å «vurdere» å heve dem, mot redaksjonskomiteens vilje. Høyre og Erna Solberg har tidligere gått inn for å fjerne særaldersgrensene, men det var i opposisjon.

Vanligvis er det venstresidens partier som er konserverende og lar seg diktere av fagbevegelsen til ikke å endre etablerte ordninger. Høyresidens partier står friere, men i politiet og forsvaret finner vi mange av høyresidens egne velgere.

Når leder av Politiets Fellesforbund Sigve Bolstad sier at særaldersgrensene er «hellig for mange i politiet», lytter Solberg.

I regjeringserklæringen skal ordningene gjennomgås «i samråd med partene». Men vi vet godt hva «partene» vil. Jeg håper at jeg tar feil, men antar at statsministeren vil bøye unna og legge dette til side.

Men det kommer nok en endring i pensjonsalderen for ballettdanserne etter hvert – om en regjering eller tre.

Les mer fra Internrevisjonen her:

Les også

 1. Det er elitetenkning på sitt verste når kulturklassen truer med søksmål i saken om oljeleting i nord

 2. Høyre er akterutseilt i narkotikapolitikken

 3. Internrevisjonen: SV bør gå i front for et forsvar med større forsvarsevne

 4. Mange vil at islam skal være fredens religion. Andre viser gjentatte ganger at islam også kan være krigens religion.

 5. Høstens valg kan fort bli en høytid for kannibalisme på venstresiden. Det kan de etablerte partiene forhindre.

Les mer om

 1. Debatt
 2. Pensjon
 3. Internrevisjonen