Debatt

10 råd for medieledere med #metoo-angst

  • Styret i Medienettverket - forum for kvinner i ledelse
Styret i Medienettverket - forum for kvinner i ledelse: øverst fra venstre: leder Ragnhild Veire (NRK), nestleder Veslemøy Østrem (Aftenposten) og Ingrid Skogrand (Aller). Nederst fra venstre: Trine Fjellberg Falnes ( Discovery Networks), Siv Storløkken (Ringerikes Blad) og Nina Westgaard (Egmont).

De siste ukers #metoo-avsløringer har vist at bransjen vår både har skjeletter i skapet og menn i topposisjoner som kanskje ikke erkjenner hvilken jobb de har å gjøre.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I over 20 år har Medienettverket – forum for kvinner i ledelse eksistert. Hvert år har diskusjonen om forumets eksistensberettigelse kommet opp: Trenger vi virkelig et eget nettverk for kvinner i mediebransjen? Styret for Medienettverket har flere ganger uttalt at målet er å gjøre et slikt forum overflødig. I høst har vi erkjent at vi fortsatt har et stykke igjen før vi kan legge oss selv ned. Både kvinner og menn i ledelsen i mediebedrifter må erkjenne at vi trengte denne vekkeren for å gjøre bransjen vår bedre i fremtiden.

En plan, ikke bare snakk

De siste ukene har #metoo-aksjonen dreid fokuset kraftig mot mediebransjen, både i Norge og Sverige – senest i helgen, med Aleksander Schaus Twitter-tirade.

Modige Ragnhild Ås Harbo har fortalt om seksuelle krenkelser på jobbtur som ung journalist. Hun etterlyste ledere som visste hva de skulle gjøre. Fire år etter at hun tok opp forholdene med sine ledere i Aftenposten, er hun fortsatt ikke sikker på om medietoppene har en plan når slike alvorlige hendelser skjer.

Til debatt blant redaktørene

På Norsk Redaktørforenings høstmøte i Bergen for to uker siden var temaet oppe til debatt. Jan-Eirik Hanssen, sjefredaktør Avisa Nordland (Amedia), innrømmet at han manglet en plan. Han var heller ikke sikker på om det var en plan han trengte.

«Jeg er skeptisk til at man skal ha rutinebeskrivelser på alt. (...) Jeg tror retningslinjer kan bli en sovepute», sa han, og viste til at det er så stor forskjell på saker som kommer på ledernes bord, at en handlingsplan ikke vil være til særlig stor hjelp.

«Det viktigste er at du som leder ser hva som skjer og tar tak i det», sa Hanssen.

Ingen tro på «te og scones»-metoden

Førstkommende torsdag blir #metoo tema på vår høstkonferanse der over 100 medieledere vil være samlet. Medienettverkets styre har ikke tiltro til Gunnar Bjørkavågs metode. Konsernsjefen i NHST Media Group har møtt kritikk av manglende kvinner i ledelsen med invitasjon til IQ-testing og padletur, scones og te.

Rolv Erik Ryssdal, konsernsjef i Schibsted

Vi tror heller ikke på bortforklaringene til Schibstedtoppene Rolv Erik Ryssdal og Raoul Grünthal om hvorfor det heller ikke denne gangen ble plass til mer enn to kvinner i den mannsterke konsernledelsen på 13.

Vi ønsker at flere medieledere skal gjøre noe, at de skal ha en plan, ikke bare snakke.

Røff sjargong og nachspiel

Vi tror mediebransjen kan være et tøft sted å være, særlig for unge, nyutdannede kvinner, som tror de må være med på den røffe sjargongen for å få en fot inn i bransjen, og som tror det er innafor med hender på avveie og fulle mellomledere som inviterer til nachspiel med «tilbehør».

Det er vi som har lederposisjoner i mediebransjen, både på kommersiell og redaksjonell side, som har ansvaret for å skape endring. Det er på toppen kulturen dannes, og det er fra toppen retningslinjene må komme.

Ti punkter

Derfor har vi formulert en tipunktsliste som kan være utgangspunktet når du som leder skal utarbeide en handlingsplan.

Målet må være at alle ansatte i mediebransjen skal kunne gå på jobb uten å frykte uønsket seksuell oppmerksomhet, seksuell trakassering eller overgrep – og at kvinner med lederambisjoner fortsatt tror det er mulig å nå til topps bare man er dyktig og innovativ nok:

1. Gjør det klart at seksuell trakassering og overgrep ikke er akseptabelt i ditt mediehus og at det vil få konsekvenser hvis noen tråkker over, både overfor kolleger og mennesker de møter i kraft av sin jobb i mediehuset. Reager der overtramp skjer.

2. Arbeidsmiljøloven pålegger oss å melde ifra når en medarbeider rapporterer om overgrep, mobbing og trakassering. Ikke bortforklar eller bagatelliser noe en medarbeider har opplevd som en uønsket hendelse.

3. Sørg for at alle ansatte vet hvor de skal henvende seg hvis de opplever uønsket seksuell oppmerksomhet, trakassering eller overgrep på jobb. Legg dette temaet inn som en del av opplæringsprogrammet for nyansatte, tilkallingsvikarer og sommervikarer, og følg opp når medarbeidere slutter.

4. Slå ned på seksualisert språkbruk og adferd som reduserer medarbeidere til kropp og kjønn.

5. Sørg for at alle ledere har et bevisst forhold til alkoholbruk i sosiale sammenhenger.

6. Gjør det klart for alle som har en lederjobb i ditt mediehus at de har et spesielt ansvar for å bygge en kultur der kvinner og menn kan føle seg like trygge og har like muligheter. Følg opp temaet i medarbeidersamtaler.

7. Mangfold i ledelsen er et av de viktigste tiltakene mot seksuelle overgrep, trakassering og en kultur som ikke slår ned på uønsket seksuell oppmerksomhet.

8. Husk at du ofte rekrutterer noen som ligner deg selv, og at dette gjør ditt mediehus/din redaksjon dårligere rustet for fremtiden. Ser du ingen kvinnelige ledertalenter, så ta på deg noen andre briller.

9. Oppmuntre kvinner til å ta på seg lederansvar, og se aktivt etter kvinner når korte vikariater skal fylles.

10. Utlys lederstillingene internt eller eksternt. Ikke gi de feteste jobbene til bestevennene dine.

Styret i Medienettverket, forum for kvinner i ledelse:

Ragnhild Veire, leder (NRK)

Veslemøy Østrem, nestleder (Aftenposten)

Trine Fjellberg Falnes (Discovery Networks)

Nina Westgaard (Egmont)

Ingrid Skogrand (Aller)

Siv Storløkken (Ringerikes Blad)

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter