Debatt

Forbanna økonomer!

  • Siri Holmboe Høibo
    prosjektleder, arkitektur og byutvikling, Norsk design- og arkitektursenter

Vi må innse at mennesker er mer enn de er utdannet til eller satt til å gjøre.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Flere mener det trengs et opprør innenfor økonomifaget. Vi økonomer må læres opp i myke fag og verdier, og vi må lære oss å samarbeide. Selv mener jeg vi også må bli tatt bedre imot. Det hviler en forbannelse over økonomer, og det må jobbes fra begge sider for å oppheve den.

Vi blir aldri lei av å dyrke faglige stereotypier. Ytterpunktene er de kreative yrkene mot økonomene, hvor økonomene er profittsøkende tallknusere, mens kunstnerne er forbeholdt å være de kreative. Slike stereotypier er skadelige, og de er feil. Vi trenger kreativitet i alle yrker, og den kan læres.

Dansker tenker nye tanker

I innovasjonslandet Danmark vet de det. På Copenhagen Business School har de i flere år tilbudt fag i Design Thinking, hvor studenter med ulik bakgrunn blir satt sammen for å bruke kreative verktøy i problemløsning. Fordi man ser utfordringer med forskjellige øyne, og setter spørsmålstegn ved «faglige sannheter», blir det tenkt nye tanker. På Norges Handelshøyskole (NHH) kan man studere enten språk eller økonomisk— administrative kurs som valgfag, og studiestrukturen har ikke endret seg siden jeg begynte der i 2006.

Få økonomer som banker på

Kultursektoren vil nødig åpne døren for økonomer, men dessverre er det også få økonomer som banker på. Dette ble tydelig da jeg skulle skrive masteroppgave på Handelshøyskolen og spurte en professor om tips til et kulturrelatert emne. Han mintes da heldig- og tilfeldigvis en forespørsel fra daværende styreleder for Kunstmuseene i Bergen, den nytenkende og engasjerte Kåre Valebrokk. Selv om Valebrokk hadde satt av stipendpenger i museets budsjetter, ble henvendelsen liggende urørt i to år. I den pågående debatten om reduksjoner i offentlig støtte til kultur, er denne type undersøkelser stadig like viktige.

Samarbeid gir best løsninger

Etter studiene begynte jeg å jobbe med byutvikling. Skepsisen mot økonomer er ikke mindre her. Men også i denne bransjen ser jeg et hav av problemstillinger som best kan løses i samarbeid. Det blir ikke gode byer uten å ta hensyn til estetikk og kreative løsninger, men det blir ikke byer i det hele tatt hvis byggeprosjekter ikke er lønnsomme. Jo tidligere begge sider av bordet innser dette, desto bedre løsninger blir det; for arkitekten, for eiendomsutvikleren og ikke minst for innbyggeren.

Vi trenger hverandre

Å entre territoriet til «de kreative» føles ofte som å møte opp på en fest hvor man ikke er bedt. Hvorfor skal vi likevel trenge oss på? Fordi vi trenger hverandre. Alle faggrupper trenger å utfordres for å utvikle seg, og alle faggrupper trenger kreativitet. Økonomer kan mer enn å regne, og kunstnere kan mer enn å tegne. Vi må åpne øynene for hverandres metoder og kvaliteter, og det bør begynne i utdanningsinstitusjonene. Siden må vi innse at mennesker er mer enn hva de er utdannet til, eller satt til å gjøre. Bare når fordommer og forbannelser er brutt ned, kan vi virkelig få til noe sammen.

Les mer om

  1. Debatt