Debatt

Kjære Kristina. Jeg er ikke ute etter noen, jeg er ute etter noe. | Jørgen Skavlan

  • Jørgen Skavlan, spesialist i allmennmedisin

«Nordmenn er blitt som bortskjemte enebarn» sa lege Jørgen Skavlan. Kristina Leganger Iversen reagerte på vegne av mange sykmeldte.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Kjære Kristina.

La meg bare gjøre noe klokkeklart. Jeg ikke ute etter noen, jeg er ute etter noe. En samfunnsdialog om temaer det kan synes som om vi ikke vil forholde oss til.

Det jeg ønsker at vi skal ha fokuset på, er hvorfor vi i Norge har høyere sykefravær og uførhet i befolkningen enn alle andre sammenlignbare land. Langt høyere.

Mener du at dette er noe vi ikke skal kunne diskutere?

  • Her er innlegget Kristina Leganger Iversen (bildet) skrev etter å ha lest Aftenpostens portrettintervju av Jørgen Skavland: Hei, dr. Skavlan. Eg er ikkje lat, eg er ikkje ein snyltar. Eg er i periodar sjuk.

Redselen for å såre noen

Vi vet at vi i Norge sykemelder titusener av mennesker med psykiske- og muskel/skjelett-sykdommer og plager. Vi tar dem med et stempel vekk fra det de trenger mest. Vi vet nemlig fra all forskning at arbeid, kolleger, bevegelse og deltagelse er det som oftest hjelper disse medmenneskene. Ikke passivitet, tabletter og medfølgende sykeliggjøring.

Skal vi på tross av dette ikke berøre temaet i det offentlige ordskifte av redsel for å såre noen?

Du referer til et lørdagsintervju med meg. Det har den journalistiske formen det har. Jeg skal sende deg boken min «Vi er sterkere enn vi tror». Der kan du lese at jeg faktisk er på lag med deg!

De som virkelig trenger samfunnets hjelp

De som virkelig trenger fellesskapets ytelser bør trolig bli bedre ivaretatt enn de blir i dag. Jeg tror at det å sette et spørsmålstegn ved dagens ytelser er å hjelpe dem som nå og i fremtiden virkelig trenger samfunnets hjelp.

Om vi ikke greier å forvalte velferdsytelsene våre bedre enn i dag, vil det bli færre av dem i årene fremover. Ingen må regne med at dagens ordninger vil kunne opprettholdes - med mindre vi tør å diskutere hvorfor enkelte av oss kan synes å «våkne sengeliggende».

Twitter: drskavlan@Les mer om

  1. Jørgen Skavlan
  2. Helse
  3. Psykisk helse