Debatt

En hyllest til Azra Gilani | Shakeel Rehman

  • Shakeel Rehman, tolk, samfunnsdebattant og nestleder i Senter for sekulær integrering

Noe av det beste som er blitt skrevet de siste årene av en med pakistansk og muslimsk bakgrunn!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Azra Gilanis viktige oppgjør i Aftenposten 29. september er noe av det beste som er blitt skrevet de siste årene av en med pakistansk og muslimsk bakgrunn angående forholdet til egne barn og til kollektiv tenkning kontra individuell frihet!

Tolerante og moderne mennesker

Hun representerer en stor gruppe tolerante, moderne mennesker med muslimsk bakgrunn. En gruppe som ofte blir borte i støyen fra dem som har et stort behov for å vise sin muslimske tilhørighet og til stadighet promotere sin annerledeshet, men uten å vise sensitivitet angående hvordan andre oppfatter dem.

At seksualiteten i tradisjonelle muslimske miljøer er blitt målestokk for moralen, har skapt et samfunn der menn og kvinners frihet og mulighet til selvrealisering er blitt kvalt eller i beste fall begrenset.

Mannsrolleforståelsen

Det var veldig godt å lese at mødre som Gilani klarer å løsrive seg fra tradisjonelle forventninger og i stedet tenker på sine barns beste – ikke på en utdatert religions frihetsrestriksjoner. Restriksjoner som har ført til kjønnsroller der en nær slektning kan forandre seg fra støttespiller til voldsmann hvis kvinnene ikke etterkommer de religiøse forventningene.

Mennene må frigjøres fra slike forventninger og en slik mannsrolleforståelse.

  • Her er Azra Gilanis kronikk. Allerede det første døgnet ble hennes synspunkter og oppfordringer lest, delt og rost av over hundre tusen begeistrede lesere.

Skammer seg over helt naturlige ting

Et samfunn bryter sammen når dets åndelige ledere bruker mer tid på å kontrollere borgernes seksualliv i stedet for å utnytte ressursene og skape trygghet og verdier for alle, uavhengig av kjønn og seksualitet.

Det Gilani skriver, er selvfølgeligheter med tanke på det siviliserte samfunnet vi lever i. Men det er ingen selvfølge for alle unge å ha et åpent forhold til sine foreldre og frihet til å inngå relasjoner på egne premisser.

Vi har nå fått grupper som tenker kollektivt, der menn, kvinner og barn er ufrie, underlagt en religiøs tradisjon de ikke har et rasjonelt forhold til – og som får barn og voksne til å skamme seg over helt naturlige ting.

Del den! Oversett den! Bruk den!

For å bygge bro mellom det tradisjonelle og det moderne, fornuftige, menneskerettighetsbasert samfunnet er det viktig at Gilanis artikkel deles og brukes i alle former for integreringsengasjement.

Oversett den gjerne til forskjellige språk slik at veien inn i det moderne samfunnet blir kortere for dem med en patriarkalsk religiøs bakgrunn.

Egentlig burde norske feminister gått i front og fremmet det som er barnas beste når de nå ser mannssjåvinismens klamme hånd gjøre seg gjeldende blant enkelte minoritetsgrupper. Flere er redde for å generalisere om innvandrere, men det går an å opplyse mot religiøs kunnskapsløshet og maktmisbruk – og samtidig beskytte innvandrere mot diskriminering og generalisering.

Motvirker ekstremisme

Holdningene Azra Gilani står for, motvirker også ekstremisme og radikalisering. Slik kan vi for eksempel få stoppet rekrutteringen til det hatet og rasismen ekstremisten Mohyeldeen Mohammad har demonstrert de siste dagene - mot dem som ikke passer inn i hans verdensbilde og tolkning av religionen.

Skal vi ha et harmonisk og fredelig flerkulturelt samfunn, er det åpne mennesker som Azra Gilani som må inviteres inn i politikken og integreringsarbeidet – ikke trangsynte religiøse mennesker.

Moskeene og imamene bør ta seg av bønn, eid og begravelser og ikke blande seg inn i politikk eller oppdragelse av de unge. Dette, fordi de har vist seg å være kollektivt orienterte istedenfor individorienterte.

Hva slags flerkulturelt samfunn vi ønsker, handler om hvordan vi kan lose de tradisjonelle miljøene inn mot respekt for individet og for moderne menneskerettigheter – samtidig som minoritetene skal beskyttes mot forskjellsbehandling.

Bushra Ishaq, Nancy Herz og Tina Shagufta Kornmo mener kronikken som utfordrer muslimske mødre er viktig.

Samfunnsdebattanter tror Azra Gilnais kronikk om muslimske mødre kan bli et vendepunkt. - Endelig hører vi en foreldrestemme i debatten

Les også:

  • Ikke lov å kysse. Ikke lov å være alene. Ikke lov å ha sex før ekteskapet. Så hva gjør man når man forelsker seg? Slik dater unge muslimer

Og her er mer av og om Shakeel Rehman:

Les mer om

  1. Islam i Norge
  2. Skamløs
  3. Likestilling