Debatt

Kort sagt, søndag 3. juni

 • Debattredaksjonen

Norges innsats i Syria og bademulighetene på Sørenga. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Viktig norsk innsats i Syria

I en kronikk 29. mai påstår Johan Petter Andresen, Sara Baban og Erling Folkvord at Norges innsats har skadet Syrias befolkning og at Norge er på feil kurs i Syria.

Disse påstandene er grovt uriktige. Siden konflikten i Syria startet i 2011 har Norge bidratt med å hjelpe sivile. Vi har gitt om lag 11 milliarder kroner til Syria og nabolandene for å hjelpe flyktninger og internt fordrevne. Norge støtter humanitære aktører i hele Syria. I de kurdiskkontrollerte områdene og i Raqqa-provinsen gir Norge støtte til folk på flukt og sivile i nød gjennom de humanitære FN-organisasjonene, norske NGO-er og deres partnere. Vår førsteprioritet er å støtte sivile i vanskelige omstendigheter, ikke å vise det norske flagget.

Vi kjenner godt til den prekære situasjonen i Raqqa by, hvor ISIL har etterlatt et enormt antall avanserte miner og eksplosiver. Det er krevende å drive humanitært og stabiliserende arbeid i dette området, men noe hjelp kommer inn. Å rydde områder for miner er en forutsetning for å få inn annen type hjelp. Vi bidrar med midler til minerydding i Raqqa by og planlegger å trappe opp innsatsen.

Å bekjempe ISIL og hindre dem i å spre terror, frykt og hat har høy prioritet. Utenriksministeren og forsvarsministeren redegjorde grundig for vår innsats i anti-ISIL-koalisjonen i Stortinget 2. mai. Norge vil fortsette å bidra slik at det vi har oppnådd i kampen mot ISIL, ikke går tapt.

Det er dypt tragisk at det internasjonale samfunnet ikke har vært i stand til å få en slutt på grusomhetene i Syria. For å få Syria på rett kurs trengs det en politisk løsning. Det er stormaktene, de regionale landene og partene som sitter med nøkkelen. Også her bidrar Norge med det vi kan.

Audun Halvorsen, statssekretær (H), Utenriksdepartementet


Sørenga for alle

Norges Handikapforbund Oslo er i dialog med kommunen om den videre utviklingen på Sørenga og har støttet stengingen av det mye omtalte gjengrodde bassenget på området, som var tiltenkt mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Vi krever en integrert, universelt utformet løsning for bademulighetene på Sørenga, ikke en segregert, særskilt plass for mennesker med nedsatt funksjonsevne. At bassenget i tillegg holdt en mye lavere temperatur enn badeplassen for øvrig, var også et stort problem, da svært mange funksjonshemmede heller har bruk for det motsatte.

Universelt utformede løsninger er et gode, fordi de er nødvendige for noen, men kan brukes av alle. En universelt utformet badeplass der alle kan bruke samme løsning, er fremtiden. Oslo kommune fikk nylig en prestisjetung pris fra The Zero Project for sine strategier for utvikling av Oslo som en universelt utformet by innen 2025. En slik pris forplikter, og vi forventer handling slik at Oslo blir en by for alle.

Magnhild Sørbotten, regionleder, Norges Handikapforbund Oslo og fungerende forbundsleder, Norges Handikapforbund

Les mer om

 1. Kort sagt
 2. Syria
 3. Sørenga

Kort sagt

 1. DEBATT

  Kort sagt, onsdag 25. november

 2. DEBATT

  Kort sagt, tirsdag 24. november

 3. DEBATT

  Kort sagt, fredag 20. november

 4. DEBATT

  Kort sagt, onsdag 18. november

 5. DEBATT

  Kort sagt, tirsdag 17. november

 6. DEBATT

  Kort sagt, mandag 16. november