Hasjturisme og psykoser. Legalisering har farlige konsekvenser. | Lise-Lotte Haugan Sandstrøm

  • Lise-Lotte Haugan Sandstrøm
    lege
Det er en kjensgjerning at cannabis kan ha svært alvorlige følger, skriver Lise-Lotte Haugan Sandstrøm. Her er litt av hasjen politiet i Oslo har beslaglagt den siste perioden.

Det er lett å undres hva slags kunnskap som skulle tilsi en mer liberal holdning til cannabis.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Mange ungdomspolitikere virker positive til at staten skal kunne ha en salgsfunksjon av cannabis for privat bruk. Argumentene synes blant annet å gå ut på at man dermed kan strupe inntektskilder for gjenger og få kontroll over markedet.

Man kobler også dette til at vår omsorg for rusavhengige er for dårlig, antall overdosedødsfall høyt og tenker seg at disse momenter innbyrdes henger sammen.

Erfaringer fra blant annet Colorado etter legalisering av cannabis, tilsier ifølge blant annet CNN økte problemer med kriminalitet, og det er krefter i sving for å endre tilbake til slik det var før. Det har også utviklet seg en stor hasjturisme.

Lise-Lotte Haugan Sandstrøm

Får alvorlige følger

Politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, gjør en meget prisverdig innsats når han i offentligheten deler viktige erfaringer og refleksjoner knyttet til misbruk av cannabis.

Det er en kjensgjerning at cannabis kan ha svært alvorlige følger. Både i seg selv, for eksempel ved utløsning av alvorlig psykose hos unge, alvorlige lærevansker og langvarige problemer med motivasjon og måloppnåelse, samt sterk avhengighet.

Det er også kjent at det i de miljøer som med letthet omgås cannabis, i større grad også finnes andre, potensielt livstruende stoffer.
I helsetjenesten ser vi ofte resultater av dette, tragedier som berører mange.

Man undres over hva slags kunnskap som skulle tilsi en mer liberal holdning til tilgjengelighet. Norge har i europeisk sammenheng hittil ligget på bunnivå i cannabisbruk blant unge, og godt er vel det!

Les også

Torstein Ulserød i Civita: –Narkotikadebatten kan føre til mer liberale holdninger til rusbruk. Men hva så?

Vanskelig tilgjengelig

Når staten eventuelt skal begynne å selge, har vi pr. i dag ingen kunnskap som tilsier at dette vil bli så billig at alternativet kan utkonkurrere gjengsalg. Og hvis så, hva skal det i så fall være godt for, at flere unge får dårligere hjernekapasitet?

Hjerneforsker Svend Davanger ved Universitetet i Oslo har gjort rede for forskning som tilsier omfattende endringer i hjernens struktur og funksjon.

Vi må kunne ha en verdig og god ruspolitikk med helse og omsorg til dem som allerede er berørt, samtidig med at vi fortsetter å gjøre narkotika vanskelig tilgjengelig. Det er en stor verdi i seg selv å holde vår ungdom mest mulig rusfri!