Debatt

Udokumentert om fedreløse familier | Torbjørn Skardhamar

 • Torbjørn Skardhamar
  Professor i sosiologi, Universitetet i Oslo
At omsorgspersonenes antall og kjønn avgjør, er heller tvilsomt, skriver artikkelforfatteren som svar på sosiologiprofessor Sigurd Skirbekks innlegg om faren ved fedreløse familier.

Selv om det er lett å være enig i at fedre er viktige, er det ingen grunn til å tegne et skremselsbilde av andre familieformer.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.
At omsorgspersonenes antall og kjønn avgjør, er heller tvilsomt, skriver artikkelforfatteren som svar på sosiologiprofessor Sigurd Skirbekks innlegg om faren ved fedreløse familier.
Torbjørn Skardhamar

Sigurd Skirbekk skriver i Aftenposten 26. februar at det å vokse opp uten en far øker risikoen for å bli drapsmann og voldtektsmann, og at ulike familieformer derfor ikke bør sidestilles.

 • Les Skirbekks innlegg her:
Les også

Fedreløse familier er en samfunnsrisiko | Sigurd Skirbekk

Skirbekk presenterer imidlertid ingen holdbar empiri for den årsakssammenhengen han antyder. Litteraturen han viser til om «fatherless families», handler like mye om «broken homes», konfliktfylte familier og sikkert tusen andre ting som påvirker oppvekstkårene.

At det er omsorgspersonenes antall og kjønn i seg selv som er avgjørende, er heller tvilsomt. Ingen av de to referansene Skirbekk oppgir som kilde for påstanden, gir annet empirisk belegg enn noen helt enkle bivariate sammenhenger. Hva som er årsak, virkning eller skyldes helt andre ting, er ikke avklart i disse arbeidene.

Man må gå ut fra at Skirbekk valgte å referere til noen av de mest solide forskningsarbeidene som fantes på temaet. I så fall kan vi ta dette helt med ro.

Skremselsbilde

Selv om det er lett å være enig i at fedre er viktige, er det ingen grunn til å tegne et skremselsbilde av andre familieformer på et slikt grunnlag. Såpass sterke påstander bør ha et minimum av dokumentasjon, noe Skirbekk overhodet ikke leverer.

Les også:

Les også

 1. Arbeiderpartiet sikrer tredelt foreldrepermisjon i ekspressfart

 2. Nå er det påvist: Fedre følger fedrekvoten nesten slavisk

 3. - Å stenge telefonen og si du har pappaperm er tjenesteforsømmelse

 4. Siste ord: Minelagt familieliv

Les mer om

 1. Familiepolitikk
 2. Debatt
 3. Skilsmisse
 4. Frode Thuen