Debatt

Kontantstøtten: Ikke brysomt å gi familier valgfrihet | Linda Hofstad Helleland

  • Linda Hofstad Helleland
    Barne- og likestillingsminister (H)

De som benytter kontaktstøtte, har tatt et verdivalg om å tilbringe mer tid med barna hjemme.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.


Hadia Tajik kaller i Aftenposten 12. august kontantstøtten «brysom», og Jonas Gahr Støre har lovet at den er noe av det første som forsvinner dersom han skulle bli statsminister. Det er dessverre ikke overraskende at venstresiden synes det er «brysomt» å vise enkeltmennesker og familier tillit.

Jeg er glad for at Tajik reiser denne debatten, fordi den markerer et tydelig politisk skille i synet på familiens rolle i samfunnet. Høyre har stått skulder ved skulder med blant andre KrF om å forsvare familienes rett til å ta de valgene som passer best for dem.

Integreringshensyn

Ved utgangen av mars i år var det 16.700 som benyttet seg av kontantstøtten. Årsakene til dette er mange. Flertallet har imidlertid én ting til felles: De har tatt et verdivalg om å tilbringe mer tid med barna hjemme. Hele 7 av 10 oppgir at de ikke vil sende barna i barnehagen selv om kontantstøtten avvikles.

Les også

Aftenposten mener: Høyre med mislykket nyansering om kontantstøtte

Kontantstøttemodellen er ikke nødvendigvis optimal. Vi må hele tiden være villig til å vurdere om det er nødvendig med endringer, for eksempel av integreringshensyn. Regjeringen har derfor innført et botidskrav på fem år for å motta kontantstøtte.

Venstresiden overforenkler

Yrkesdeltagelsen blant kvinner med innvandrerbakgrunn er for lav. Flere mødre med innvandrerbakgrunn må ut i arbeid for å redusere fattigdom og sikre velferdssamfunnet.

Men Hadia Tajik og venstresiden gjør seg skyldig i en grov overforenkling når de fremstiller fjerning av kontantstøtten som en hokus pokusløsning på disse utfordringene. Alle mødre med innvandrerbakgrunn kommer ikke med et trylleslag ut i jobb hvis vi fjerner kontantstøtten.

Tillit til foreldrenes valg

Regjeringen jobber for å få flere innvandrerkvinner inn i arbeidslivet. Da er både norskopplæring og påfyll av kompetanse viktig, og vi gjennomfører et integreringsløft der introduksjonsordningen skal reformeres.

Jeg har tillit til at foreldre er i stand til å ta de valgene som er riktige for seg og sine barn. Kontantstøtten er ikke en brysom ordning, men en velkommen mulighet for mange småbarnsfamilier.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

  1. Linda Hofstad Helleland
  2. Hadia Tajik
  3. Jonas Gahr Støre
  4. Kontantstøtte
  5. Familie