Debatt

Fastlegene roper varsko: Ordningen vil kollapse dersom politikerne ikke tar tak! | Kirsten Rokstad

  • Kirsten Rokstad
    fastlege, styremedlem i Allmennlegeforeningen og Den norske legeforening
Våkn opp, du risikerer å miste fastlegen din, skriver Kirsten Rokstad.

Resepten er klar. Vi krever disse fire tiltakene

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Unge leger i Norge som er ferdig med legestudiet, kommer ikke videre fordi det ikke er opprettet mange nok utdannelsesstillinger som lege i spesialisering (LIS). Disse erstatter turnuslegestillingene som unge leger må inneha i 18 måneder for å lære den praktiske delen av faget.

Kirsten Rokstad

Over 1000 unge leger står nå i kø for å komme gjennom LIS-flaskehalsen. Disse legene trengs i fastlegeordningen for at den ikke skal kollapse.

Trønderopprørets undersøkelser viser at fastlegene synes de har en meningsfull jobb og at arbeidsoppgavene er interessante og varierte. De er en nødvendig brikke i helsevesenet og føler et sterkt ansvar for sine pasienter. De vet at innsatsen deres er avgjørende for at befolkningen får riktig helsehjelp til rett tid.

Mer enn halvparten av fastlegene gir nå sterkt uttrykk for at de ikke mestrer arbeidspresset lenger. De bruker mer og mer tid på kontoret, i tverrfaglige møter og på sykebesøk.

Vi har prøvd alt

En fersk undersøkelse fra Helsedirektoratet viser at fastlegene i løpet av fire år har økt arbeidstiden sin med syv timer i uken. For min del gjelder dette lørdager og søndager. Dette skjer i en tid hvor resten av befolkningen går ned i arbeidstid.

Er det rart at de unge legene ikke vil ta på seg denne byrden? Ville du valgt en slik arbeidstid uten gode rettigheter?

Neppe, og du ville i alle fall takket nei om dine kolleger med samme utdannelse kan være hjemme med syke barn og ha anledning til selv å være syk. Fastlegen din arbeider sannsynligvis slik.

Arbeidsbelastningen har eskalert de siste tre årene på grunn av overføring av arbeidsoppgaver fra sykehusene og ulike instanser – uten at det er kommet til flere fastleger i ordningen.

Vi har prøvd å få politikerne til å ta tak. Vi har pekt på virkemidler som skal til for å få ordningen på fote igjen. Opposisjonen er helt enig i at strakstiltak må på plass, men hva hjelper det når helseministeren steilt viser til en evaluering som ikke vil få konsekvenser før statsbudsjettet i 2021?

Les også

Overbelastede fastleger skaper problemer for andre helsetjenester

Ordningen vil kollapse

Fastlegeordningen er en hjørnestein i den norske modellen, der lik rett til helsehjelp er en selvfølge for oss nordmenn. Kan denne ordningen virkelig gå i stå?

Over 70 prosent av fastlegene roper nå et varsko. Ordningen vil kollapse dersom politikerne ikke tar tak og øker rammene allerede i 2019-budsjettet.

Resepten fra fastlegene er klar:

• Det må opprettes flere utdannelsesstillinger.

• Det må flere unge leger inn i ordningen.

• Arbeidstiden må ned både for unge og eldre fastleger.

• Sosiale rettigheter må innføres på lik linje med befolkningen for øvrig.

Så er det opp til dere alle der ute å stille opp for å redde fastlegeordningen – slik at du beholder fastlegen din.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Fastlegene
  2. Helsepolitikk
  3. Bent Høie