Debatt

Brasils barneprostitusjon | Fagfilosof Anders Solli Sal og barnerettsforkjemper Mats Liland

  • Ingeborg Senneset
    Ingeborg Senneset
    Journalist

To debattanter, ett innlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Anslag basert på en rekke ulike undersøkelser tyder på at mellom 250.000 til 400.000 brasilianske barn er tvunget til å selge kroppen sin.

Sammen med Norsk supporterallianse og Virke Reise Utland ber Plan Norge norske VM-turister i Brasil være oppmerksomme på utnyttelse av barn under fotball-VM. «Ikke vær naive fotballsupportere», er budskapet: «Ring (0055) 100 dersom du er vitne til prostitusjon eller vold som rammer barn».

Les mer:

Les også

Advarer norske fotballsupportene mot barneprostituerte under VM i Brasil

Er å melde fra til politiet riktig reaksjon? Er det sider ved Brasils barneprostitusjon som havner i blindsonen? Fagfilosof Anders Solli Sal og barnerettsforkjemper Mats Liland nyanserer debatten.


Solli Sal: Kampanje mot å kjøpe sex blir en skinnløsning

Det første som slo meg var fokuset i kampanjen, nemlig ikke å kjøpe sex. Kampanjen lykkes da trolig med å få mye oppmerksomhet mot barneprostitusjon. Likevel forblir dette for meg en skinnløsning.Dette er et spesielt tilfelle siden det er snakk om mindreårige, likevel er det generelt vanskelig å se hvordan fravær av sexkjøp hjelper dem hvis eneste, eller minst dårlige, mulighet til å skaffe seg penger, er å selge sex. Det at noen turister ikke betaler mindreårige prostituerte for sex, hvordan er det ment å hjelpe disse samme? Burde ikke fokuset heller være på positive tiltak mot disse unges fattigdom?

Selvfølgelig er det klart galt å ha sex med små barn. Vi har tross alt en seksuell lavalder. Nå er det ikke slik at sexkjøpere foretrekker små barn. Oppfordringen virker heller å være rettet mot personer like under myndighetsalderen, som 16 og 17, som størsteparten av mindreårige prostituerte tross alt er. Forskningslitteratur peker også på at de fleste mindreårige ikke har bakmenn eller er ofre for menneskehandel.

Burde ikke heller fokuset være på positive tiltak mot disse unges fattigdom?Er man vitne til små barn i en prostitusjonssammenheng burde man absolutt si ifra til myndighetene. Men ved tilfellene som er langt vanligere, som i de senere tenåringer, så er jeg ikke like sikker. Politiet har rykte på seg for å behandle prostituerte dårlig.

Selv om jeg finner det etisk problematisk, ser jeg likevel ikke hvordan det å skulle la være å betale en tenåring for sex skulle hjelpe denne mer enn å gjøre det. Mye annet kan selvfølgelig hjelpe mye mer. Likevel er det akkurat dette, sexkjøp, kampanjen fokuserer på. Det finner jeg merkelig.

Liland: Kampanjen beskytter barns rettigheter

Brasil har forbud mot kjøp av seksuelle tjenester fra mindreårige (men ikke av voksne). Turister må følge landets lover og ikke kjøpe sex av noen han eller hun vil kunne tro er under 18 år. I tillegg bør man melde ifra dersom en oppdager eller mistenker at et barn er utsatt for en kriminell handling.

Solli Sal ser ut til å sette opp et falsk dilemma når han hevder at: Enten blir det flere kunder og de prostituerte tjener mer; eller det blir færre kunder og de taper inntekt. Det er ikke de eneste alternativene. Noen vil kunne bli støttet til et bedre liv via tiltak som krisesentre. Det er ikke sannsynliggjort at prostitusjon, for de fleste, er det eneste eller minst dårlige, alternative de har, særlig ikke for de mange som er blitt tvunget ut på markedet. Tiltak mot fattigdom er satt inn. Siden 2000 har Brasil redusert ekstrem fattigdom med over 50 prosent.

Man bør ikke naivt tro at prostituerte alltid vil oppgi korrekt alderAt sexkjøpere ikke foretrekker små barn, er kun riktig generell sett. Dessverre er det enkelte som kjøper sex av barn under 13 år. Flere rapporterer om at barn ned i barneskolealderen er blitt tvunget inn i prostitusjon. I enkelte området er det anslått at 25 prosent av dem som selger seksuelle tjenester er under 18 år. Det er teoretisk lett å skille mellom små barn og 17-åringer, men i praksis er det vanskelig å gjette alder kun ut fra utseende og bekledning. Man bør ikke naivt tro at prostituerte alltid vil oppgi korrekt alder.

Jeg finner ikke noe merkelig ved at kampanjens fokus er mot prostitusjon – som er en krenkelse av barns rettigheter.

Solli Sal: Nærvær av sosiale tilbud hjelper mer enn fravær av sexkjøp

Å være tvunget til å selge sex er en krenkelse av enhvers rettigheter, uavhengig av alder. Vi har også andre rettigheter. Spesielt har barn rett til en trygg oppvekst, skolegang, gode helsetilbud. Som Liland påpeker har Brasil gjort store løft her, men for mange er kårene fremdeles ille.

Fortsatt ser jeg ikke hvordan spørsmålet mitt er blitt besvart: Hvordan hjelper det mindreårige som selger sex at man ikke kjøper sex av dem? Igjen, dette er ikke en oppfordring til å gjøre det, så klart, men et rett frem spørsmål.

Anti-sexkjøpskampanjer bidrar til at politiet heller slår hardere ned på prostitusjonsmiljøer. Når Liland peker på hjelpetiltak som kan være med på å hjelpe fattige barn, så er jeg helt med på det. Oppsøkende sosialt arbeid, hjelp på deres premisser, er alfa omega. Hvorfor ser vi ikke da heller en stor satsing og samarbeid for å samle inn penger til dette? I motsetning til sex, så selger det ikke.

Det er nærværet av slike tilbud som hjelper, ikke fravær av sexkjøp. Disse er ikke gjensidig utelukkende. Det er et falsk dilemma. (Faktisk ville fravær av sexkjøp være verre for prostituerte i mangel av bedre alternativer.)

Når det stadig blir påpekt hvordan slike anti-sexkjøpskampanjer bidrar til at politiet heller slår hardere ned på prostitusjonsmiljøer, burde det tas seriøst. Ramaskrik om sexkjøp hjelper ingen. Vi må heller fortsette å fokusere på de strukturelle problemene. Kanskje høre mer på brasilianernes egne protester før VM?

Liland: Penger kan doneres til hjelpetilbud

Mindreårige prostituerte, generelt sett, selger sex ikke fordi de liker det, men fordi de er tvunget, truet, i nød og/eller ikke ser noe alternativ. Prostitusjonen vil, for dem, være en belastning og gir risiko for dårlig fysisk og psykisk helse, nå og i fremtiden.

Så langt jeg har sett, har rapporter om politiets aksjoner mot prostitusjonsmiljøet ikke direkte omtalt mindreårige. Når barneprostitusjon nevnes, blir det ofte vist til at de som fanges opp vil kunne sendes til krisesenter eller annet hjelpetilbud.

Kampanjen burde også hatt mer fokus på at man kan bidra med donasjoner

Å kjøpe sex bidrar til at barneprostitusjon er — og forblir - inntektsbringende, også for bakmenn. I stedet kan man gi pengene til en av organisasjonene som jobber med å innfri barns rettigheter, for eksempel UNICEF og Redd Barna.

Ikke å kjøpe sex av mindreårige og/eller å melde ifra om tilfeller av barneprostitusjon, kan altså hjelpe på flere måter. Så er jeg enig i at kampanjen burde også hatt mer fokus på at man kan bidra med donasjoner til tiltak for å løse de strukturelle problemer.

Solli Sal: Fattigdom er belastende

Det evinnelige fokuset på hvorvidt prostituerte faktisk liker å selge sex.. Hvor mange liker spesielt godt måten de tjener inn penger på? Hvilke mindreårige liker å vaske bilruter i stekende sol dagen lang? Er det virkelig noen som vil det uten tvang, nød eller fattigdom?

Det er ikke innlysende at dette skulle gjelde mer for tenåringer, som tross alt er svært seksuelle vesener.

Ja, prostitusjon kan være svært belastende. Men det gjelder ikke prostitusjon spesielt, heller fattigdom generelt.

Liland: Barneprostitusjon må bekjempes

Spørsmålet er: Hvor mange mindreårige ville, i fravær av tvang eller nød, velge å selge sex for penger, hvis de hadde friheten og muligheten til annet lønnet arbeid?

I Brasil kan sex kjøpes for samme sum som en kopp kaffe. Mange tvinges ut i prostitusjon eller drives ut grunnet fattigdom. De kan svært sjelden være selektive i hvem de tar som kunder. Hvem ville valgt en slik skjebne for seg selv?

Det følger av dette, at også barneprostitusjon generelt er svært belastende. Derfor må det bekjempes.

Les også

Barn tvinges til sexsalg under VM

Les mer om

  1. Debatt