Debatt

Stopp utdeling av nye utvinningstillatelser | William Helland-Hansen

 • William Helland-Hansen
  William Helland-Hansen
  Professor i geologi, Universitetet i Bergen
Norge har i dag 83 felt i produksjon. Johan Sverdrup-feltet (bildet) starter produksjon sent i 2019 og vil ha en forventet levetid på over 50 år.

Ja til styrt avvikling av oljenæringen.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Aftenpostens leder 6. mars tar til orde for at styrt avvikling av oljenæringen ikke er en god ide. Men om Norge skal følge opp ambisjonene i Parisavtalen, må vi avvikle oljenæringen. La oss begynne med å slutte å dele ut flere letelisenser. Vi vil uansett være en petroleumsnasjon frem til minst 2070, langt på overtid i forhold til klimamålene. Det må holde.

William Helland-Hansen, professor i geologi, Universitetet i Bergen


Ved å fortsette å dele ut letelisenser og investere i nye funn kan vi, hvis markedet selv forserer overgangen til fossilfritt, risikere store økonomiske tap. Et annet scenario er at markedet fortsetter å etterspørre olje og gass når vi er på minussiden i forhold til klimamålene. Utbygging og produksjon av nye funn vil, når vi er kommet så langt, være ensbetydende med å motarbeide Parisavtalen.

Hvor er etikk og ansvarlighet?

Uansett, ved fortsatt å gi ut letelisenser, sender vi et signal om at vi skal holde på så lenge vi kan, langt forbi det tidspunktet Norge og det internasjonale samfunnet sier at vi skal være karbonnøytrale.

Vi kan havne i den situasjon at Norge slår seg på brystet og sier at vi har oppfylt våre forpliktelser i Parisavtalen, men samtidig fortsetter produksjon og eksport av petroleum.

Isteden bør Norge ha ambisjoner som handler om mer enn forbruksregulert nedtrapping, og som også tar inn over seg ansvar for tilbudssiden. Vi har råderett over vår egen sokkel, ingen hindrer oss i å la ressursene ligge i bakken. Hvor er etikken, moderasjonen og ansvarligheten i forhold til vår tids største miljøspørsmål?

La oss starte avviklingen nå

Det påpekes i lederen at avvikling av norsk oljeindustri vil bli erstattet av produksjon andre steder i verden, og at norsk gass er viktig i en overgangsfase. Dette er riktig og det gjelder nå, og det vil kanskje gjelde om 10 og 20 år. Men skal det være det ledende prinsippet i 2050, 2060 og 2070, når vi er på overtid? Det er nå avgjørelsene for neste halvhundreåret tas, og det er nå letelisensene for fremtidens felt deles ut.

Olje- og gassressursene er ikke fornybare – de er begrensete. Avviklingen må komme uansett. La oss starte den nå. Skal ikke Norge klare å omstille seg, hvem skal klare det da?

 • Les også denne kronikken om hvordan oljeutvinningen kan begrenses uten å fjerne leterefusjonsordningen.
 • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Norsk sokkel
 2. Energipolitikk
 3. Norsk olje og gass
 4. Parisavtalen