Debatt

Norsk transportbransje som motsetning til utenlandsk | Pavel Solovyov

 • Pavel Solovyov
  Pavel Solovyov
  Kommersiell direktør i Kreiss
Ikke alle utenlandske transportselskaper er synonymt med eldre biler og slitte dekk, påpeker innleggsforfatteren.

Utgangspunktet for debatten være noe annet enn en ensidig og forenklet presentasjon av fakta.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Norsk transportbransje fremstiller bransjen som todelt. Norsk og utenlandsk. Utenlandske vogntog har tre ganger så høy risiko for ulykker som norske, har vi lest i Aftenposten. Og vi har lyttet til debatter i NRK som viser til en rapport Transportøkonomisk institutt presenterte i 2016.

Rapporten understreker betydningen av vogntog tilpasset norske vinterforhold. Men rapporten dokumenterer ikke at alle utenlandske transportselskaper er synonymt med eldre biler og slitte dekk, slik norsk bransje ynder å fremstille det.

Les også

Her blir det bråstopp på E134. Veivesenet mener det skyldes at de ikke får bygge vei like effektivt som konkurrenten.

Vår strategi

Kreiss er et internasjonalt selskap med 1500 lastebiler. Vi kjører for norske eksportselskaper og ønsker et fortsatt godt samarbeid. Vi konkurrerer på pris, men det fremheves sjelden at vi leverer skreddersydde løsninger kundene etterspør, eller at våre kjøretøy oppfyller krav til norske standarder. Biler kontrollert i Norge vinteren 2018/2019 har passert kontrollene. Vi har en tydelig strategi:

 • Bilparken fornyes kontinuerlig
 • Vi kjører treakselstrailere i Norge, fullt utstyrt for vinterforhold
 • 100 prosent av bilparken oppfyller Euro6-standarder
 • Vi har kun nye trailere, produsert i perioden 2015–2018
 • Sjåfører som kjører i Norge, får opplæring på vinterføre

Transportøkonomisk institutts rapport blir brukt i debatten om kabotasje (transport utenlandske sjåfører utfører i Norge mens de venter på returlast) for å tegne et bilde av uansvarlige norske kjøpere. Vår opplevelse er at norske kunder stiller høye krav.

Les også

15 av 15 vogntog fikk kjøreforbud. Se hvorfor her.

Synspunkter som fakta

Norges Lastebileier-Forbund vil endre kabotasjereglene og presenterer egne synspunkter som fakta. Kabotasje blir fremstilt som viktig for internasjonale selskaper. Jeg vil understreke at kabotasje ikke er et satsingsområde for oss og at det heller ikke vil være det i fremtiden.

I 2018 utførte vi 3000 kabotasjeoppdrag i Norge. Det tilsvarer 2 prosent av vårt volum. Vi påtar oss kabotasje hovedsakelig for å unngå å kjøre tomme biler. Vi mener det er til beste for økonomien, miljøet og norske selskapers konkurransekraft.

Selvfølgelig har vi forbedringsområder. Dem diskuterer vi gjerne, men da må utgangspunktet være noe annet enn en ensidig og forenklet presentasjon av fakta.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

 1. Tungtransport