Debatt

Dagens kortinnlegg, torsdag 8. mars

 • Debattredaksjonen

I dagens kortinnlegg fortsetter diskusjonen om schizofrenidiagnosen, handel med Kina, reindrift, parkering i Oslo og en oppfordring til NRK om å starte et eget filmmagasin igjen.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Om å holde liv i en diagnose

Lars Ole Engaas kritiserer i sitt debattinnlegg 1. mars Jan Ivar Røssberg og Ola A. Andreassen for å holde liv i den døende diagnosen schizofreni. Hvilken livreddende manøver er det doktorene gjennomfører? De korrigerer negative myter omkring diagnosen i kronikken «Ja, man kan bli frisk av schizofreni» 28. februar.
Engaas har flere viktige poeng, og forhåpentlig vil fremtiden gi oss ett bedre
begrepsapparat.
Dessverre er vi ikke der ennå. Å kvitte oss med diagnoser før vi har et
fungerende alternativt vil være som å være først ute med å slukke ut FM-nettet.
Neste utgave av WHO sin diagnosemanual ICD planlegges utgitt i 2018. Her er schizofreni fremdeles med. Det betyr at diagnosen overlever inntil videre. Da vil arbeid for å bekjempe stigma og desinformasjon være livsviktig. Engaas virker å kjempe for ett mer humant psykisk helsevern. Kampen kjempes fra en skyttergrav mot Røssberg og Andreassens destigmatiserende folkeopplysning. Jeg tror Engaas vil få bedre gjennomslag for sine genuint flotte motiv hvis han kommer seg opp fra skyttergraven.

Ivar Elvik, psykolog


Ja, vi skal handle med Kina

Aftenpostens kommentator Therese Sollien er 3. mars kritisk til at Norge forhandler en frihandelsavtale med Kina fordi landet «i stadig større grad ligner et totalitært regime». Dette er særlig vanskelig for Norge som en liten og sårbar fredsnasjon.
Men en frihandelsavtale med Kina er ikke til hinder for vår rolle som fredsnasjon. Og Norges utenrikspolitiske prioriteringer må være bredere enn som så.
Sollien treffer nemlig spikeren på hodet med ordene «liten og sårbar». Vi er spesielt sårbare når internasjonale avtaler svekkes. Små land er alltid tjent med sterkest mulig internasjonale avtaler som binder opp de store landene.

Det er i vår interesse at Kina løser sine klimaproblemer. Det er i vår interesse at de avskaffer fattigdommen i sitt eget land og i andre land. Og det er selvsagt i våre bedrifters interesse å få tilgang til dette enorme markedet.

Det er bedre å snakke med hverandre enn å stå på utsiden med hevet pekefinger. Norge har faktisk noe å bidra med. Derfor må regjeringen stå på i forhandlingene om en frihandelsavtale!

Tore Myhre, avdelingsdirektør, NHO

Botnfrådrag og tilpassing av reintal

I Aftenposten 27. februar argumenterer Kirsti Strøm Bull for eit «botnfrådrag» som skjermar dei med mindre enn 200 rein mot pålegg om å redusere dyretalet. Strøm Bull meiner dette ikkje vil auke det totale reintalet og grunngjev dette med at det ikkje er fri etablering i reindrifta.
Eg er sjølvsagt klar over at det ikkje er fri etablering i reindrifta.

Det er i dag 23 prosent av alle siidaandelene som har mindre enn 200 rein. Om vi innfører eit slikt botnfrådrag, ser eg ikkje bort ifrå at mange kan kome til å auke reintalet opp til minstegrensa. Når det totale reintalet på ny aukar, vil dei med meir enn 200 rein måtte ta ein enda større del av reduksjonen enn dei har gjort så langt.

Og vi veit at det er konkurranse om reintalet internt i næringa. Det ser vi klart i den saka som Høgsterett nettopp har handsama. Her hadde siidaen sjølv høve til å omfordele reintalet slik at den unge reineigaren kunne få halde fram med det reintalet han hadde. Men det var det ikkje semje om i siidaen.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale


Parkeringen i Oslo

NRK refererte forleden en undersøkelse som viser at 30 prosent av byens biltrafikk går med til å lete etter en parkeringsmulighet. Antall gateparkeringsplasser synker stadig og restriksjoner legges på allerede eksisterende plasser. Bilistenes irritasjon øker tilsvarende. Mange kjører rundt og rundt i stadig større sirkler i desperat jakt etter å finne en plass å sette fra seg bilen. Det blir mange veikilometer det, byråd Lan Berg, med betydelige utslipp av avgasser og svevestøv, samt veislitasje. Dette er å helle barnet ut med badevannet.
Effekten var den samme, men i mindre målestokk, da lokale forbud mot å parkere lenger enn to timer ble utvidet til å gjelde inntil kl. 20.00, mot tidligere kl. 18.00. Mange må nå i ytterligere to timer ut annenhver time for å finne ny plass til bilen.
Er det de politiske myndigheters langsiktige mål å frata osloborgerne mulighet til å eie/disponere egen bil?

Per Adeler, Haslum


Tid for et filmmagasin i fjernsynet, igjen?

Jeg nyter Hovedscenen i NRK 2, hvor Arild Erikstad tar oss gjennom aktuelle og historiske begivenheter i musikkens verden. Eller jeg ser Brenner og bøkene, programmet til den sjarmerende og allvitende ambassadør for den gode litteraturen. Den gode filmen har imidlertid ikke lenger sitt eget program. Vegard Larsens Filmbonanza er borte og Larsen forvist til sin egen leilighet.

Noen argumenter:

1. Film er både kunst og kommers og begge har sin selvfølgelige plass i mediebildet.

2. God film tar deg til en annen kultur og er aktuell både i sin samtid og for historien. Denne bør kommenteres av ledende samfunnsdebattanter, forfattere og politikere.

3. Er filmen basert på en kjent bok kan det være viktig å få frem samklang og ulikheter mellom bok og film.

4. Og er filmen moderne og saksorientert er det selvsagt at samfunnsdebatten finner sted, samtidig som filmkritikerne får plass til å argumentere hvorvidt det er en god film eller ikke.

5. Norge og Norden har mange filmfestivaler og et film-magasin i NRK er den selvfølgelige formidler av disse begivenhetene.

6. Norsk film går så det griner, vår nasjonale filmproduksjon har faktisk holdt det gående på topp i over 15 år, helt siden Elling, Heftig og begeistret, Norsk filmfond og Filmskolen på Lillehammer alle så dagens lys i 2001.

Hva med å løfte frem disse faktorer i et månedlig filmmagasin? Jeg er overbevist om at seerinteressen er der, i alle fall i aldersgruppene over 25 år, de som fremdeles går på kino!
Jan Erik Holst redaktør og filmkritiker og tidligere direktør i Norsk filminstitutt.


Les mer om

 1. Kort sagt
 2. Film
 3. Psykisk helsevern
 4. NHO
 5. Kultur
 6. Bil

Kort sagt

 1. DEBATT
  Publisert:

  Kort sagt, lørdag 23. januar

 2. DEBATT
  Publisert:

  Kort sagt, fredag 22. januar

 3. DEBATT
  Publisert:

  Kort sagt, torsdag 21. januar

 4. DEBATT
  Publisert:

  Kort sagt, onsdag 20. januar

 5. DEBATT
  Publisert:

  Kort sagt, tirsdag 19. januar

 6. DEBATT
  Publisert:

  Kort sagt, mandag 18. januar