Debatt

Absurd å gjøre cannabis lovlig

 • Helga Tveit
 • Øistein Kristensen

Avkriminalisering er en annen debatt. Vi kan sikkert få en debatt om eventuelle nye grenser for straff, skriver artikkelforfatterne. Her fra Uruguay der cannabis nylig ble statlig regulert. NTB Scanpix/Matilde Campodonico

Ut fra et helseperspektiv er det ingenting som tilsier at det er klokt med legalisering av cannabis, mener fagfolk ved Sørlandet Sykehus.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Ole Røgeberg påstår i sitt debattinnlegg 10. juli at våre faktaopplysninger i Aftenposten 3. juli ikke er fakta, selv om de støttes i en fersk kunnskapsoppsummering fra USAs folkehelseinstitutt (NIH/NIDA). Han følger dette opp med å godta det faktum at cannabis er skadelig.

Det er ikke vår erfaring med flere tiårs fartstid i rusbehandling at tilførsel av nye rusmidler reduserer bruk av andre

Så etterlyser han en politikk for å håndtere skadelige rusmidler. Det er nettopp som et bidrag til slike avgjørelser, som politikere må ta, at vi som helsepersonell ser at vi ikke, ut fra helseperspektiv, kan gå inn for legalisering. Mener Røgeberg at cannabis er farlig, men at det er ikke så nøye?

Bruker ikke bare cannabis

Røgeberg viser til noen undersøkelser der legal cannabis angivelig førte til at folk drakk mindre og trafikkdødsfall ble redusert. Dette argumentet har en rekke svake punkter. Ut fra premisset at undersøkelsen er riktig, forutsetter dette at det blir mindre alkoholbruk ved legalisering av cannabis.

Det er ikke vår erfaring med flere tiårs fartstid i rusbehandling at tilførsel av nye rusmidler reduserer bruk av andre. Tvert imot, de legges til det som allerede brukes. Skoleundersøkelsene viser at ungdom som bruker cannabis også bruker nikotin og alkohol.

Vi har aldri påstått at aktiv rus varer i dagevis. Her åpenbarer Rønneberg sin manglende kunnskap om cannabis. Vi er godt kjent med at aktiv rus (eufori) varer noen timer. Men nedsettelse av kognitive funksjoner, da først og fremst konsentrasjon og hukommelse, varer i dagevis etter aktiv rus.

Dette kalles kronisk rus. Vi ønsker vel ikke at folk skal kjøre rundt i trafikken med nedsatt konsentrasjonsevne og forlenget reaksjonstid? Vi tillater oss å tro at norske politikere heller ikke ønsker det.

Som helsepersonell kan vi likevel ikke gå inn for fullt frislipp – det er underlige logisk brister i denne argumentasjonen

Det er kunnskapen om virkning på kognitive funksjoner som tilsier at det er farlig å kjøre med både umiddelbar og kronisk cannabispåvirkning. Det er alvorlig når det i Norge hvert år dør 25–30 personer i trafikken påvirket av cannabis. I Sverige er tallet 70.

Ferske tall fra Colorado viser at etter legalisering av medisinsk cannabis har antall trafikkulykker med dødelig utgang, der cannabis var involvert, økt til det dobbelte. Etter overbevisende dokumentasjon på trafikkfarlighet innførte Norge egen promillegrense for cannabis på lik linje med alkohol fra 1. februar 2012.

Kan virke strengt

Avkriminalisering er en annen debatt. Vi kan sikkert få en debatt om eventuelle nye grenser for straff. Å fengsle noen ungdommer for noen få gram til eget forbruk kan virke strengt og bakmennene er etter folkelig rettsforståelse viktigere å ta. Denne debatten er en annen.

Som helsepersonell kan vi likevel ikke gå inn for fullt frislipp – det er underlige logisk brister i denne argumentasjonen.

Prisregulering er et argument vi har vanskelig for å forstå at kan ha en plass i debatten. Vi snakker da ikke om noen statlig prisregulering av andre ulovlige saker og ting? Skal vi prisregulere heroin? Tyvegods? Andre smuglervarer?

Les mer:

 1. Les også

  Derfor er jeg for legalisering

 2. Les også

  Hasj er skadelig

 3. Les også

  Spøkelser på rusfeltet

 4. Les også

  En ungdom som røyker hasj i helgen, vil lære dårligere på skolen på mandag

 5. Les også

  Er jeg kriminell?

Les mer om

 1. Debatt
 2. Cannabis
 3. Hasj

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Å si at cannabis er mindre skadelig enn lovlige rusmidler er som å si at pest er mindre skadelig enn kolera

 2. DEBATT

  Begrunnelsen for å straffe narkotikabruk mangler. Da bør vi avkriminalisere.

 3. DEBATT

  Forbudstilhengerne har gått tom for argumenter

 4. KRONIKK

  Ruspolitikken er en krevende balansegang

 5. KRONIKK

  Hjerneforsker advarer: Cannabis truer sjelden livet, men måten vi lever det på

 6. VERDEN

  Dette er konsekvensene av å legalisere cannabis