Vi bør få en nasjonal museumspark for militær flyhistorie på Kjeller! | Cato Guhnfeldt

De norske 331- og 332- skvadronene var blant de alle beste i hele den allierte luftstyrken under 2. verdenskrig. Innsatsen fra de norske Spitfirene var av stor betydning for de allierte, og Norwegian Spitfire Association arbeider for å kjøpe inn et slikt fly. Bildet viser flyvere fra 332 -skvadronen i England sommeren 1943.

Museumsparken kan følge i fotsporene til samlingen av museer på Bygdøy.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

En flyhistorisk museumspark på Kjeller kan bli en internasjonal attraksjon som våre nærmeste naboland ikke kan oppvise maken til. For ikke alle vet at Norges flyhistorie er unik i vår del av verden. Men for at dette skal bli virkelighet, må lokale særinteresser, utbygging av boligblokker og kjøpesentra, for en gangs skyld vike. For Kjeller tilhører ikke bare Skedsmo kommune, men hele nasjonen. Kjeller er «flyhistoriens Eidsvoll-bygning».

En unik historie i Norden

Norge sitter med den rikeste og mest varierte flyhistorien av alle de nordiske land. Fordi vi har polarflyhistorien og pionérer som Roald Amundsen, Hjalmar Riiser-Larsen, Bernt Balchen og Trygve Gran. Videre fordi vi under 2. verdenskrig sto for en omfattende og utrolig allsidig krigsinnsats i luften og i tilhørende bakketjeneste, lagt til mange land i flere verdensdeler. Og endelig fordi vi befant oss i fremste linje under den kalde krigen da vi voktet NATOs nordgrense, med flyavskjæringer, overvåking, spionasje, U-2-affæren m.m.

Selv om finnene under 2. verdenskrig sloss både i luften og på bakken i to kriger mot russerne, kan ikke Finland, ei heller Sverige, Danmark eller Island fremvise den samme flyhistoriske bredde og mangfold som Norge.

Les også

Håndteringen av vår flyhistorie er en nasjonal skam | Cato Guhnfeldt

En internasjonal luftkrigsnasjon

Det er krigsinnsatsen som utgjør den store forskjellen. For nordmenn deltok i Slaget om Atlanterhavet, bombet tyske fabrikker og rakettbaser og sloss over invasjonsstrendene ved Dieppe og i Normandie. Vi opererte over Middelhavet og Nord-Afrikas brennende ørken, var med under felttoget gjennom Frankrike, Belgia og Nederland og fløy til og med fra hangarskip i Stillehavet.

Norge trente opp egne flyvere og bakkemannskaper i Canada og England og ferget krigsfly fra Nord-Amerika via Grønland til Europa. Vi jaktet fra luften på ubåter i Norskehavet og sloss over eget land, både mot tysk skipsfart, ved å landsette og hente ut hemmelige agenter og flyktninger og ved å droppe forsyninger til Hjemmefronten. Slik ble Norge under 2. verdenskrig en internasjonal fly- og luftkrigsnasjon. Ingen av våre naboland kan oppvise maken til historie.

Museumsparken

Grovskisse av en mulig løsning på Kjeller for en fremtidig nasjonal museumspark for landets militære flyhistorie. Flyplassen sett fra sør.


På Kjeller bør det bygges ikke ett, men minst tre, kanskje fire museumsbygg! Den største samlingen av flyvende historiske veteranfly i hele Nord-Europa bør samles under ett tak, i en hall som vinterstid blir et «levende museum» der publikum kan gå blant maskinene mens mekanikere og entusiaster vedlikeholder dem og bygger opp nye. Under arrangement sommerstid trilles veteranflyene utendørs og flys. Kall det «museum» nr. 1.

Museum nr. 2 blir en ekte museumsbygning som blant annet rommer Norges pionérfly fra perioden 1912–1939, dessuten flyene fra krigsinnsatsen 1940–1945. Begge samlingene presentert komplette slik at man opplever utviklingen mht. utstyr og oppgaver.

Les også

Sporene etter krigsopplevelser kan vare livet ut. Jeg var 11 år da Kjeller flyplass ble bombet. | Ronald Grini

Museum nr. 3 skal gi Norge en ny attraksjon som også vil trekke mange fra utlandet: En utstilling av fly og utstyr fra det tyske Luftwaffe, fiendens materiell under okkupasjonen. Hvor historien fortelles om både 9. april 1940, tysk bombing av Elverum, Åndalsnes, Molde, Bodø osv. og den tyske luftkrigen fra norske baser. Men også historien om de tyskerne som nektet å følge ordre, saboterte, deserterte og mistet livet sitt fordi de var motstandere av nazismen.

Museum nr. 4 fylles av Luftforsvarets fly og materiell fra etterkrigsperioden, inkludert de større flyene. Samtidig utstilles også en samling av Luftforsvarets etterkrigsfly i dagens flymuseum i Bodø, der den kalde krigen – i tillegg til den sivile flydelen – blir et hovedtema.

Les også

Selvsagt freder vi Kjeller flyplass! | Jørn Holme

Duk-syerskene på Kjeller flyfabrikk

Føy til spesialutstillinger om duk-syerskene på Kjeller flyfabrikk, Den store flukten fra en tysk fangeleir i 1944 der nordmenn var med, flydropptjenesten til Hjemmestyrkene, avskjæring av russiske fly, redningstjenesten m.m., og en museumspark på Kjeller kan nærme seg sitt potensial. Selvsagt skal vi ta vare på vikingsverd og polarskuter, Munch og Vigeland. Men kanskje er det nå på tide å tenke nytt. Helt nytt!

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.