Strømpriser: Ny modell skal jevne ut effektbruk

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

I en kommentar til vår artikkel om rettferdige strømpriser viser Mons Grøvlen til strømmåleren for overforbruk (H3-tariffen) som var installert i mange norske kjøkkener på 60- og 70-tallet.

Ja, dette var en enkel måte å prise overforbruk på. Den synliggjorde også strømforbruket for alle medlemmene av husholdningen. Mange av våre intervjuobjekter mente at denne prisingen var rettferdig. Vår kollega Hege Westskog og en av undertegnede skrev en artikkel om dette i 2014: «Electricity consumption: Should there be a limit?»

Grensen for H3-tariffen var knyttet til effektbruk, det vil si hvor mye strøm som ble brukt på én gang. I strømmarkedet i dag betaler vi for mengden strøm vi bruker (kilowattimer), ikke effekt (kilowatt). Men vi betaler også nettleie. Den nye modellen som myndighetene innførte i sommer, har nettopp til hensikt å få oss til å jevne ut effektbruk. Dette var også bakgrunnen for den gamle H3-tariffen.

Tanja Winther, professor, Senter for utvikling og miljø, Universitetet i Oslo, og leder for forskningssenteret Include

Tor Håkon Jackson Inderberg, forsker 1, Fridtjof Nansens Institutt, og Include