Debatt

Hvorfor angripes norske islamkritikere fra norsk venstreside? Jeg begriper det ikke | Kolbein Brede

  • Kolbein Brede
Islam er ikke bare en religiøs ideologi, hadde den det vært, skulle den fått være i fred for meg. Nei, den er udiskutabelt også en politisk ideologi og burde som sådan ikke bare kritiseres, men aktivt motarbeides av alle tilhengere av demokrati og menneskerettigheter, skriver artikkelforfatteren.

Når ble det akseptabelt for venstresiden å godta kvinneundertrykking fordi det var i tråd med et eller annet religiøst påbud?

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Hvorfor angripes norske islamkritikere fra norsk venstreside? Jeg begriper det ikke og vil heller ikke forsøke å finne noen forklaring.

Jeg vil derimot, som sosialdemokrat og ateist, prøve å forklare grunnlaget for min forundring.

Godtar kvinneundertrykking?

Islam er ikke bare en religiøs ideologi, hadde den det vært, skulle den fått være i fred for meg.

Nei, den er udiskutabelt også en politisk ideologi og burde som sådan ikke bare kritiseres, men aktivt motarbeides av alle tilhengere av demokrati og menneskerettigheter.

Men hva skjer? Jo, straks noen kritiserer islam, for eksempel ved å påpeke religionens eklatante brudd på basale menneskeretter, rykker norsk venstreside ut som forsvarere av religionsfrihet!

Religionsfrihet! Det er så man nesten ikke tror sine egne øyne.

Når ble det akseptabelt for venstresiden å godta kvinneundertrykking fordi det var i tråd med et eller annet religiøst påbud?

Ikke hvis påbudet sto i Bibelen. Dagbladet, og resten av norsk venstreside, godtar selvsagt ikke reaksjonens henvisning til Paulus og Bibel når det gjelder kvinnelige prester.

Kolbein Brede.

Men Koranen? Er kvinneundertrykking mer akseptabelt når det foregår innen en muslimsk kultur enn innen en kristen?

Menneskerettigheter og nasjonal konstitusjon

Er det så vanskelig å akseptere at politiske vedtak og begrunnelser med utgangspunkt i menneskerettigheter og nasjonal konstitusjon, har, og bør ha, forrang fremfor religiøse ditto, i alle fall i Norge?

Religionsfrihet? Religionsfrihet betyr ikke frihet til å forby andre menneskers kritikk av religionen. I så fall ville religionsfrihet og ytringsfrihet være uforenlige størrelser. Det er de ikke. Begge rettigheter er grunnlovsfestet i Norge.

Den eneste alvorlige trussel mot så vel ytringsfrihet som religionsfrihet i Norge, kommer fra islam.

Politiske standpunkt

Folk må selvsagt få tro på hva de vil, på Allah, Jehova, Muhammed, Jesus eller julenissen, så lenge det bare dreier seg om metafysikk og religion.

Men vi bør ikke godta henvisninger til noen av de ovennevnte som legitimering av politiske standpunkt, og slett ikke hvis vi befinner oss på venstresiden.

Det er dessuten vanskelig å rendyrke de religiøse og metafysiske aspektene ved islam, til det er de alt for tett knyttet til det dennesidige og politiske.

Allerede utgangspunktet er meget dennesidig: Islam betyr som kjent total og ubetinget underkastelse under Allah. Mennesket har ingen egenverdi, og forsøk på å lage menneskeskapte lover er en forbrytelse mot Allah og straffes med kokende olje i helvete.

Norsk lov har foreløpig ingen unntaksbestemmelser for profeter

Muhammed er Allahs Profet, og hans ord og politiske og juridiske forordninger (sharia) gjelder ubetinget. Muhammed er også religionens store etiske ideal, et ideal til etterfølgelse.

Dette etiske idealet ville blitt straffeforfulgt som pedofil hvis han hadde levd i Norge i dag. Han var dessuten ikke bare kriger, men også morder, en mann som torturerte og henrettet krigsfanger.

Norsk lov har foreløpig ingen unntaksbestemmelser for profeter.

Selvmotsigelser

Mange forsvarer islam ved å trekke et skarpt skille mellom moderat islam og islamisme, og mellom en moderat og en krigersk Muhammed.

Koranen gir belegg for begge. Men ikke uten selvmotsigelser. Siden Koranen i siste instans er Allahs ord, kan den ikke inneholde feil, og dermed pr. implikasjon ingen selvmotsigelser.

Teologen og jihadisten Sayyid Qutb løser dette problemet på følgende vis: De moderate koranversene stammer fra Muhammeds tid i Mekka. Hvis Muhammed på den tid skulle fremmet politisk islam, ville han neppe overlevd. Allah ga ham derfor tillatelse til å konsentrere budskapet om muslimenes indre liv, det vil si deres forhold til Allah, og nedtone alt som kunne virke politisk støtende.

Les også

Den velmenende rasismen som ligger i å tolerere barneekteskap er påfallende

, skriver Andreas C. Halse.Etter flukten til, og etter hvert maktovertagelsen i, Medina, kommer Allahs usensurerte politiske budskap: Underkastelsen er ikke en privatsak, den gjelder hele samfunnet. Og ikke bare i Medina (der vantro, blant annet en stor jødisk befolkning, blir drept eller fordrevet), og ikke bare på Den arabiske halvøy, nei, alle verdens folk skal befris fra sine menneskeskapte lover.

I den grad det finnes motsigelser mellom det Muhammed sier i Mekka og det han sier i Medina, er de altså ikke ekte: Mekkauttalelsene må vurderes som halve sannheter eller sogar som nødvendige løgner. Sant er alt som sies i Medina.

Jeg kjenner ikke norske muslimers løsning av selvmotsigelsene, men jeg vet at Qutbs løsning omfavnes av dagens jihadister.

Norsk venstreside savner vilje

Noen norske muslimer, jeg aner ikke hvor mange, eller om de representerer et flertall eller mindretall, tar offentlig avstand fra jihad, og det er selvsagt bra, men neppe verdig stor applaus: Det skulle da bare mangle at ikke norske statsborgere tar avstand fra en ideologi som forkaster menneskets autonomi (selvlovgivning) og har som eksplisitt målsetting å ødelegge demokratiet som styringsform!

Problemet er at såkalt moderat islam, meg bekjent, ikke har tatt, eller evnet å ta, et teologisk oppgjør med islams grunnleggende avvisning av menneskets autonomi og demokratiet som styringsform.

Det er derfor ikke forunderlig at Qutbs elever (ikke uten hell) prøver å rekruttere jihadister også blant norske muslimer.

Det som er forunderlig, er at norsk venstreside savner vilje, og antagelig også nok kunnskap, til å bry seg om dette problemet.


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les også disse debattartiklene:

Andreas C. Halse:

Les også

Venstresiden i Sverige havner på feil side i kampen mot æresvold og religiøs undertrykkelse

Hadia Tajik:

Les også

Det er ikke hijaben jeg vil til livs

Kjetil Rolness om debatten mellom Jon Hustad og Hege Storhaug i TV2s Underhuset:

Les også

  1. Revolverjournalisten som skjøt på seg selv

Les mer om

  1. Debatt