Dugnadspresset kan minskes uten reiseforbud

Klasseturer til steder som konsentrasjonsleiren Auschwitz (bildet) i Polen løfter undervisningen, mener innleggsforfatteren.

Heller enn å sette ned foten for dugnad og felles innsats bør man øke fellespotten.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Utdanningsetaten i Oslo har nylig sendt ut brev til skolene om strammere retningslinjer for skoleturer. Her settes det en stopper for turer finansiert gjennom egenandel, gaver og foreldredugnad.

Skolebyråd Sunniva Eidsvoll (SV) ønsker like muligheter for alle Oslo-elevene til å delta på lærerike og sammensveisende klasseturer. Det gjør vi i Hvite Busser også. Men må gratisprinsippet i skolen bety at alle dugnadsbaserte initiativer forbys?

Det trengs alternative løsninger for å sikre lik behandling og like reisemuligheter.

Historien er aktuell i dag

Vi ønsker en inkluderende skole som jobber for demokrati og likebehandling og mot utenforskap. Det er nettopp en av målsettingene for våre klasseturer til steder hvor menneskeverd er blitt krenket, og hvor menneskerettigheter i dag står sentralt i det historiske formidlingsarbeidet.

Siden 1992 har vi reist med tusenvis av skoleelever, deriblant flere hundre klasser fra Oslo-skolene, på klassetur til tidligere konsentrasjonsleirer og minnesteder som Auschwitz, Sachsenhausen, Holocaustmonumentet i Berlin, Falstad og Utøya.

Målet med våre turer er å inspirere til kritisk tenkning og refleksjon.

Vi ønsker å gi ungdommer verktøy til å forstå og gjenkjenne krenkelser av menneskeverdet og å myndiggjøre dem som samfunnsborgere. Med Russlands dehumaniserende krigføring i Ukraina har innholdet i reisene fått fornyet aktualitet.

Øk heller fellespotten

I dag tolkes gratisprinsippet ulikt av skoleeierne, som er norske kommuner. Mange kommunestyrer ser slike dannelsesreiser opp mot målsettinger i skolens læreplan og sikrer bred deltagelse gjennom politiske vedtak og økonomisk prioritering.

Det finnes allerede en velfungerende støtteordning gjennom Utdanningsdirektoratet, knyttet opp mot Handlingsplan mot antisemittisme.

Hvert skoleår fordeles litt over 15 millioner kroner til alle landets elever som reiser på klassetur til minnesteder fra andre verdenskrig, eller andre steder, der de kan lære om antisemittisme, hat og fordommer, fremmedgjøring og gruppetenkning, menneskerettigheter, menneskeverd og demokrati.

Støtteordningen utgjør mellom 500 og 1100 kroner i støtte pr. elev. Heller enn å sette ned foten for noe dugnad og felles innsats (som i seg selv kan ha positiv verdi), bør myndighetene øke fellespotten.

Spre turene gjennom skoleåret

Klasseturen blir billigere om skolen kan bestemme tidspunktet for reisen. Når klasseturer må skje utenfor skolens regi, må rent foreldredrevne reiser legges til skolens ferier. I de fleste tilfeller til høstferien – med høye priser på hotell, ferger og fly.

Dersom klasseturene kunne spres gjennom skoleåret, ville prisene gått vesentlig ned. Lavere pris kombinert med økt offentlig tilskudd ville redusere dugnadspresset betraktelig.

Læringseffekten av turene blir størst når skolene bruker turen i undervisningen. Det er derfor viktig å spille på lag med skolen og at lærere er med på turen.

Med klasseturene som en integrert del av skolens undervisningsopplegg øker den faglige kvaliteten. Klasseturen løfter undervisningen.