Merkelig måte å beregne avgift på

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.
Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Det er deprimerende og sjokkerende å lese at også vann- og avløpsgebyret i Oslo – i motsetning til i andre storbyer i Norge – vil øke kraftig. I disse tider med høye matpriser, drivstoffpriser og strømpriser blir det enda en belastning for folk flest. Det er nå slik at utgiftene generelt stiger mer enn det for eksempel pensjonsordningen dekker. Det burde være unødvendig i et rikt land som Norge!

Så er det etter mitt skjønn en merkelig måte å beregne denne avgiften på, nemlig etter størrelsen på boligen (antall kvadratmeter). 48 prosent av husstandene i Oslo er aleneboende. Mange er sikkert enker eller enkemenn som blir boende i samme bolig som den gang familien besto av to eller flere personer. Det er selvsagt at et par eller en familie på fire bruker adskillig mer vann/avløp enn en enkeltperson som bor i tilsvarende bolig. Avgiften burde derfor også beregnes etter hvor mange personer (med inntekt?) som bor i husstanden.

Bjørg Lundby, Oslo