Regjeringen svikter synshemmedes psykiske helse

Silje Solvang, styreleder, Norges Blindeforbunds ungdom

Behandlingstjenesten er sterkt truet.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Torsdag 6. oktober la regjeringen frem forslag til statsbudsjett for 2023. Her ser vi at regjeringen ønsker å bruke 900 millioner kroner på å løfte unges psykiske helse. Men hvor er satsingen på synshemmedes psykiske helse?

Forskning viser at blinde og svaksynte er to til tre ganger mer utsatt for psykiske lidelser enn befolkningen ellers, og at hele 14 prosent er alvorlig deprimert. Studier viser også at synshemmede har en vesentlig større risiko enn andre for å komme i situasjoner som kan medføre livsfare, særlig fordi samfunnet, og måten samfunnet gir informasjon på, er tilpasset seende.

Med stor sannsynlighet vil du som leser dette innlegget, se det som en selvfølgelig del av hverdagen å starte bilen på morgenen for å kjøre til jobben, se smilene til kollegene dine når du kommer til kontoret, og starte PC-en for å ta fatt på dagens arbeidsoppgaver. For mange med nedsatt syn er handlinger og inntrykk som dette et stort savn. Enten et savn etter noe vi har mistet, eller noe vi aldri har fått, og aldri kommer til å få. Det ville blitt et savn for deg også, ville det ikke?

Vi er alle flinke til å tenke «det skjer aldri meg», men sannheten er at ulykker som medfører sansetap, kan skje når som helst. Nettopp derfor trenger vi å videreføre tjenestene gitt av nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse (BBSPH). Tjenesten er det eneste behandlingstilbudet med spesialkompetanse på synshemming. Dessverre er denne behandlingstjenesten nå sterkt truet. Regjeringen har nemlig i statsbudsjettet for 2023 ikke innvilget nok penger til å kunne videreføre alle stillingene de har i dag, og mangler 1,7 millioner kroner. Dette vil få store konsekvenser, både for dem som trenger hjelp i dag, og dem som vil trenge det i fremtiden.

Silje Solvang, styreleder, Norges Blindeforbunds ungdom