Offiserers ytringsfrihet

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Engasjert offiserskorps. Forsvarsstabens Geir Anda forsvarer i Aftenposten 14.10. forsvarssjef Sverre Diesens utfall mot "illojale" offiserer som, ikledd uniform, offentlig har uttrykt uenighet med regjeringens Irak-politikk. I et innslag på TV fyrte Diesen av en salve om at slike offiserer "burde finne seg noe annet å gjøre".Anda siterer Diesens direktiv, ifølge hvilket det må "skilles mellom hva man uttaler seg om i uniform og i kraft av sin stilling, og hva man sier som privatpersoner med et politisk engasjement. Forsvarets sjefer pålegges å presisere dette for alt militært personell". Skal du f.eks. delta i NRKs Standpunkt om et forsvarspolitisk tema, må du altså henge uniformen hjemme og trekke i sivil. Når programlederen ber deg presentere deg selv, må du jo svare som sant er: offiser i Forsvaret. Men tilføye: "Men jeg møter her utelukkende som privatperson". Enhver forstår at et slikt skille mellom person og profesjon er helt fiktivt og uttrykk for skrivebordsteori. Videre skriver Anda: "De som måtte være tilhengere av en annen praksis enn dette bør tenke nøye igjennom hvilken tillit folk ville ha til et forsvar der offiserene jevnlig sto frem i uniform og dermed tok sin fagmilitære autoritet til inntekt for politiske standpunkter." Deretter slenger han på en bemerkning om "den slags", som han tydeligvis mener kjennetegner totalitære stater og bananrepublikker. Et særdeles lite vellykket forsøk på å parkere sine meningsmotstandere ved hjelp av billig retorikk, må man nok si.Personlig har jeg, både på bakgrunn av egen militærtjeneste og senere undervisning av offiserer og mange interessante diskusjoner med dem, meget stor tillit til våre offiserer og deres klokskap. I en tid hvor Norges militære operasjoner blir mer og mer globale, og vi stadig figurerer på Al-Qaidas liste over terrormål, er det mer ønskelig enn noensinne med et politisk engasjert offiserskorps som kan opplyse den demokratiske, diskuterende offentlighet. Aller helst i uniform, slik at vi skjønner alvoret.