Debatt

Stram inn reglene for familiegjenforening | Khanh Duong

  • Khanh Duong, tidligere kriminell, Oslo
Norskvietnamesiske Khanh Duong skriver at han ser hva som skjer i hans miljø og vil ha strengere regler for familiegjenforening for å beskytte det norske velferdssamfunn mot systematisk utnytting. Bildet er fra Hanoi.

Systematisk utnytting av det norske velferdssystemet bekymrer meg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Jeg kom i 1977 til Norge fra Vietnam som båtflyktning sammen med min familie. Da var jeg fem år. Det viste seg å bli bra. Vi har nå bodd her i 40 år, og jeg takker Norge av hele mitt hjerte som tok imot oss.

Jeg har ikke vært mors beste barn, jeg har blant annet sonet i fengsel. Men likevel har jeg fått leve ett godt liv her.

Jeg elsker dette landet og ønsker å beskytte det som om det er mitt eget.

  • Sylvi Listhaug: Foreslår nye regler for familiegjenforening

Jeg glorifiserer ikke mitt fødeland, slik mange innvandrere gjør. Jeg både ser og erfarer det gode som Norge har, og jeg er villig til å dø for dette landet hvis det trenger min beskyttelse.

Systemet kan bryte sammen

Jeg lever i et sjikt av samfunnet der det ikke er så vanlig å skrive avisinnlegg, men der virkeligheten er like virkelig som andre steder. Jeg ser hva som skjer der jeg ferdes, og det bekymrer meg så mye at jeg skriver dette innlegget.

Den reelle økonomiske verdien av et norsk pass kan være mange hundre tusen kroner for millioner av mennesker.

Jeg ønsker å beskytte landet mot noe jeg mener er en systematisk utnytting av det norske velferdssystemet. Jeg er redd at for mange gjør det samme, at omfanget kan bli for stort, at vekten kan bli for tung, slik at systemet, som egentlig er verdens beste, kan bryte sammen og gå tapt for fremtidige generasjoner.

Jeg mener at innstramminger i noen av reglene for familiegjenforening vil kunne hjelpe noe.

Verdifullt pass

Den reelle økonomiske verdien av et norsk pass kan være mange hundre tusen kroner for millioner av mennesker. Prisen betales selvfølgelig mellom dem som klarer å utføre en reell handel. Myndighetene bør utforme regler slik at privates muligheter for privat fortjeneste enten forsvinner eller blir veldig liten.

Jeg ser hva som skjer der jeg ferdes, og det bekymrer meg så mye at jeg skriver dette innlegget.

En måte å gjøre det på, er å innføre en lang karantenetid, for eksempel ti år, for nytt giftermål etter skilsmisse i et ekteskap der opphold i Norge ble innvilget for den ene etter reglene for familiegjenforening. (Altså der en ektefelle hadde norsk pass, mens den andre opprinnelig ikke hadde, men fikk det etter et visst antall år i ekteskapet.) Karantenetiden bør gjelde for begge.

Å innvilge familiegjenforening for utenlandske ektefeller med svært høy aldersforskjell bør man være svært restriktiv med.

Krev en normal aldersforskjell, og krev at unntak fra denne regelen skal begrunnes svært godt.

Krev lojalitetserklæring

Krev bestått test i norsk språk, norske verdier og samfunnskunnskap av alle innvandrere – og av deres barn når de fyller 18 – for at de skal få opphold, pass og statsborgerskap. Krev også en erklæring om lojalitet til Norge og de norske verdiene ved tildeling av statsborgerskapet.

Slik tror jeg vi kan redde noe av det som er godt i landet.

Her kan du lese mer om familiegjenforening:

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

  1. Migrantkrisen i Europa
  2. Norge
  3. Pass
  4. Velferdsstaten