Kort sagt, mandag 4. mai

Tros- og livssynsloven. Sjømannskirken og krisepakken. Dette er dagens kortinnlegg.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Urovekkende mangel på svar om lovsak

Før den nye tros- og livssynsloven ble vedtatt i Stortinget 14. april, ble det offentlig og ved direkte henvendelser stilt spørsmål til statsråd Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og saksordfører Jorunn Gleditsch Lossius (KrF) og flere andre om hvorfor punktet om at læren skal være i henhold til norske lover ble strøket. Det er et krav i gjeldende lov. Den nye loven trer i kraft fra årsskiftet. Felles for dem alle er at de ikke har villet svare. Hvorfor?

Det må være en årsak til at punktet er tatt ut av loven, og at det er umulig å få svar på hvorfor. Når man leser den nye loven, er det klart at dens paragraf 6 ikke fanger opp gjeldende mulighet til å nekte tilskudd.

Jeg undres på hva som har foregått. Både de nevnte og flere andre på Stortinget karakteriserte den nye loven som historisk og gledelig da den ble vedtatt, men det åpne spørsmålet ble hengende ubesvart i luften. Hvorfor ble kravet til læren kuttet ut?

Den eneste logiske forklaring er at det var for å fjerne den brysomme muligheten for å ta fra de muslimske trossamfunn den millionstøtten de nå får på sviktende grunnlag. Ingen kristne trossamfunn har slik lære, men de muslimske har en lære som utvilsomt strider mot norske lover.

Vil politikerne svare nå?

Reidar Holtet, Drammen


Sjømannskirken faller mellom alle koronastoler

Sjømannskirken omfattes hverken av regjeringens krisepakke for frivillig sektor eller den utvidede ordningen for permittering som er innført i forbindelse med koronapandemien. Bortfallet av inntekter utgjør 3,1 millioner kroner i måneden for Sjømannskirken.

Mange nordmenn oppholder seg fortsatt i utlandet. De bor der, arbeider der, studerer der. Sjømannskirkene holder kontakt med dem via nett og telefon, blant annet for å forebygge ensomhet. Vi hjelper syke og isolerte nordmenn med innkjøp av mat og medisiner og oversetter viktig informasjon fra lokale myndigheter. Når ulykker eller sykdom rammer, er det ekstra viktig at vi er til stede nå som det ikke er mulig for familien å komme.

Regjeringens krisepakke for ideell sektor er øremerket arrangementer i Norge. Siden vårt arbeid foregår i utlandet, kommer Sjømannskirken ikke inn under denne ordningen. Siden tre fjerdedeler av Sjømannskirkens ansatte bor utenfor Norge, og dagpenger ikke kan ikke sendes ut av landet, kan vi heller ikke bruke permittering som virkemiddel.

Vi har omfattende kompetanse på oppfølging av mennesker når ulykker og kriser rammer i utlandet. Det sitter derfor langt inne å hente ansatte hjem. Vi setter derfor vår lit til at politikerne ser dette og hjelper oss gjennom koronakrisen.

Jeffrey Huseby, generalsekretær i Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.