Debatt

Skivebom fra pensjonsrådgiver | Morten Gjelstad

  • Morten Gjelstad
    Morten Gjelstad
    Samfunnsøkonom, daglig leder i pensjonsrådgiver.no
Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) under forhandlingene om ny offentlig tjenestepensjon i 2018.

Det er nye regler som er årsaken til at den enkelte kan tape tjenestepensjon, Harald Engelstad.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I Aftenposten 28. oktober har Harald Engelstad skrevet et debattinnlegg om offentlig tjenestepensjon som ikke kan bli stående uimotsagt.

Pensjonsrådgiveren er svært kritisk til seniorskattejurist Unni Bjelland, som har engasjert seg i hvordan regelverket for offentlig tjenestepensjon motvirker arbeidslinjen. Bjelland påpeker helt riktig i sitt debattinnlegg at det kan oppstå et tap av offentlig tjenestepensjon ved arbeid etter 67 år.

Les også

Hvor ble det av min tjenestepensjon? Etter 17 år i skatteetaten får jeg kr 0. | Unni Bjelland

Nye regler er årsaken

Fra 2011 ble alderspensjon i folketrygden gjort fleksibel.

Du kan velge uttakstidspunkt i alderen mellom 62 og 75 år (vilkår), og størrelsen på pensjonen avhenger av hvor lenge den skal utbetales. Hvis du velger å ta ut pensjon tidlig, blir den lav, og hvis du venter, blir den høy. Dette omtales som nøytralt uttak, og prinsippet går ut på at forventet utbetalt pensjon over livsløpet er den samme, uavhengig av uttakstidspunkt.

Kjernen i problemstillingen som Engelstad og Bjelland diskuterer, er hvordan nøytralt uttak av alderspensjon i folketrygden skal samspille med offentlig tjenestepensjon.

Myndighetene valgte i 2011 å innføre et regelverk som gjør at den enkelte kan tape tjenestepensjon ved arbeid etter 67 år.

Engelstad mener det ikke oppstår et tap og argumenterer for dette ved å vise til ulike eksempler på at regelverket i offentlig tjenestepensjon alltid har vært sånn.

Dette blir feil, og det gir heller ikke tyngde i argumentasjonen at disse reglene har eksistert i 100 år.

Det er nye regler som er årsaken til at den enkelte kan tape tjenestepensjon.

Enkel løsning på problemet

Myndighetene kunne på en enkel måte lagt til rette for at offentlig ansatte kunne bidratt til arbeidslinjen ved innføring av fleksibel alderspensjon i folketrygden, uten tap av tjenestepensjon.

Den enkle løsningen hadde vært at utbetalingen fra offentlig tjenestepensjon ble den samme som ved 67 år, selv om den enkelte valgte å arbeide videre og uavhengig av alderspensjon i folketrygden.

Les også

Hun tok ut tidligpensjon. Først da mannen døde, merket hun konsekvensene.

Feil om organisasjonene

Engelstad hevder at organisasjonene ikke har brydd seg om reglene. Dette utsagnet vitner om at pensjonsrådgiveren har fulgt dårlig med i timen.

Gjennom tidligere høringsuttalelser og senest i åpen høring i Stortingets arbeids- og sosialkomité i januar i år har organisasjonene argumentert for endring av regelverket.

At organisasjonene taler for døve ører i Arbeids- og sosialdepartementet, er ikke overraskende, men å hevde at de ikke har prøvd, er både overraskende og feil.

Myndighetene har skapt et paradoks

Det er gjennomført mange endringer i pensjonssystemet de siste ti årene, og det har vært svært sentralt for myndighetene at endringene har støttet opp under arbeidslinjen.

Med gjeldende regler for samspillet mellom alderspensjon i folketrygden og offentlig tjenestepensjon har det oppstått et paradoks. Myndighetene har valgt et regelverk som motvirker arbeidslinjen.


  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Pensjon
  2. Arbeidsliv
  3. Arbeids- og sosialdepartementet