Arkitektonisk virvar

Vi skal aldri glemme, men vi skal ikke la det som skjedde og Anders Behring Breiviks motiver styre fremtidens valg og handlinger for å skape et nytt regjeringskvartal, skriver innleggsforfatteren.

Fri Regjeringskvartalet fra Høyblokken. La oss bygge et nytt kvartal

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Med stigende forbauselse hører jeg arkitekter og bevarere med velformulerte ord og begreper beskrive Høyblokken på en helt ny og fremmed måte. Bygningen settes inn i vår nyere historie på et overraskende vis for oss som har jobbet der i årtier.

De ønsker å bevare bygg som er dårlig egnet for formålet — og de hindrer dermed muligheten til å bygge et regjeringskvartal som fremmer samarbeid på tvers av departementer, øker tilgjengeligheten og skaper gode arbeidsplasser for saksbehandlere og ledere.

Jeg hadde min første arbeidsdag i Høyblokken 2. mai 1971 - for 42 år siden. Jeg har hatt kontor i Høyblokken, G-blokken, S-blokken, R4, R5 og nå R6 og jeg har hatt utallige møter i møterom uten vinduer i Y-blokken.

Stygt, ubehagelig og uoversiktlig

Alle må tilpasse seg realitetene som arbeidsplasser representerer, men det har vært dårlig egnede kontorer hvor IKT-arbeidsplassen har «klemt» seg inn, for lite møterom, dårlige tekniske rom, lange og trange ganger, evig jakt på kontormuligheter, lite representative og tungvinte statsrådsseksjoner som ikke var lett å tilpasse behovene til nye politiske ledelser. Forbindelsen mellom byggene i regjeringskvartalet har vært stygge, ubehagelige og uoversiktlige kulverter og kontrollposter.

R4 har fra dag én vært kritisert for elendig kvalitet, S-blokken for ventilasjonsproblemer i et svært lukket system med de rareste overganger til Møllergata 19.

Utdaterte bygninger

Les også

Her er byggene Oslo mistet

Slik kunne jeg fortsette for å vise at vi gjorde det beste ut av utdaterte bygg. Det krever tid og ledelsesmessig oppmerksomhet — det skaper irritasjon og utallige ombygginger.Min konklusjon er at regjeringskvartalet før 22. juli 2011 var dårlig egnet - bygningene var et arkitektonisk virvar - men vi elsket det fordi det var Regjeringskvartalet.

Vi må legge 22. juli 2011 bak oss. Vi skal aldri glemme, men vi skal ikke la det som skjedde og Anders Behring Breiviks motiver styre fremtidens valg og handlinger for å skape et nytt regjeringskvartal.

Utsikten er der fortsatt

Les også

Regjeringskvartalet er verneverdig

La oss bruke muligheten til å bygge et nytt regjeringskvartal som gjør det naturlig å samarbeide og bruke IKT. Et kvartal som gir gode arbeidsplasser for politikere og byråkrater — og som representerer landet utad og gjør oss glade innad. Et kvartal som legger til rette for besøkende fra inn- og utland. Et kvartal som gjør det lett for mediene å orientere seg om hva som skjer.Derfor er mitt intense råd: Fri regjeringskvartalet fra Høyblokken, Y-blokken, S-blokken og R4 - bruk elementer fra disse byggene der det er egnet.

Det beste med Høyblokken var utsikten - og den er der fortsatt.