Med Boris Johnson øker kaos-faren for norske bedrifter | Tore Myhre

  • Tore Myhre
Grensekaos vil bli konsekvensen hvis Storbritannia går ut av EU, noe som også vil ramme handelen med norsk, fersk fisk, skriver Tore Myhre i NHO.

Det vil bli lange køer når alle varer til og fra EU plutselig skal tolldeklareres. Det har fersk, norsk fisk ikke tid til.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Valget av Boris Johnson til ny britisk statsminister øker faren for at britene forlater EU og EØS uten en avtale den 31. oktober. Det vil få store konsekvenser, særlig for britene selv, men også for EU og Norge. Storbritannia er Norges største handelspartner, og norske bedrifter vil bli berørt. Det er ikke alle forberedt på.

Tore Myhre er avdelingsdirektør i NHO

Heldigvis har norske myndigheter forhandlet frem en midlertidig avtale med Storbritannia som hindrer innføring av toll på norske varer. Det vil si at dagens tollregime videreføres. Det er også etablert en avtale for maritime tjenester, men ikke handel med tjenester generelt, som er viktig og økende.

Avtalen hindrer likevel ikke at norske bedrifter blir berørt av grensekaos. Det vil bli lange køer når alle varer til og fra EU plutselig skal tolldeklareres. Britene er ikke forberedt. Det må ansettes og læres opp tusenvis av tollere. Deler av en motorvei skal brukes som oppstillingsplass for de tusenvis av trailere som vil måtte vente i dagevis på papirene. Det har fersk, norsk kvalitetsfisk som skal på britenes fish & chips-middagsbord ikke tid til.

Britenes nye statsminister Boris Johnson har lovet å ta Storbritannia ut av EU innen 31. oktober - også hvis det innebærer å måtte gå ut av unionen uten en avtale.

Varer må kvalitetskontrolleres

Varer blir i dag satt sammen med deler fra flere land. Da er opprinnelsesregler viktige for å vite hvor det endelige produktet kommer fra og hvordan det skal fortolles. Dersom andelen av britiske innsatsfaktorer blir for stor, kan det gjøre at en vare ikke lenger regnes som EU/EØS-vare og vil plutselig få en ekstra toll. Internt i EU fungerer det bra, fordi det ikke er noen grensekontroller. Men om det plutselig blir noen dagers ventetid på grensen til Storbritannia, kan det være ødeleggende.

Det er ikke bare toll og tolldeklarering som kommer til å ta ekstra tid og bety ekstra utgifter. Britene går også ut av vårt regelbaserte samarbeid i EU og EØS. Det betyr at varer må kvalitetskontrolleres. Varer kan selges fritt på tvers av grensene innen EU og EØS, fordi de oppfyller de samme strenge kravene til kvalitet, helse og miljø. Markedsadgang handler altså ikke bare om toll, men vel så mye om kvalitetskrav.

Les også

Britene er blitt vant til kaos. Men denne høsten kan overgå alt. | Øystein K. Langberg

Vi må hegne om EØS-avtalen

Norske EØS-motstandere og de britiske brexit-tilhengerne har det til felles at de totalt undervurderer konsekvensene av å forlate det europeiske regulatoriske samarbeidet. De tar for gitt at verden vil fortsette å fungere som før, selv om de forlater EU. Slik blir det ikke.

Her hjemme har vi også brexit-kloninger som forenkler virkeligheten. Senterpartiet og SV jublet over britenes nei. Nei til EU prøver å gi inntrykk av at den snart femti år gamle frihandelsavtalen (fra 1973) vil gi norske bedrifter full markedsadgang til EU fordi den sikrer nulltoll på varer. Britenes kaotiske forsøk på å forlate EU viser at markedsadgang handler vel så mye om regler som om toll.

Brexit-kaosets viktigste lærdom for oss er at vi må hegne om det vi har. For oss er det EØS-avtalen.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.