Debatt

Lær av Flytoget og legg det ned! | Gustav Nielsen

  • Gustav Nielsen
    Gustav Nielsen
    Rådgiver for kollektivtransport, medlem av fagnettverket Bullby
Sporene gjennom Oslo er en flaskehals. Da er det lite klokt at flytogene kjører gjennom byområdet uten å ta opp og sette av passasjerer på alle stasjonene de stopper, skriver innleggsforfatteren.

Den delte Flytog-løsningen var en grov samferdselstabbe.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Regjeringen vil effektivisere offentlig sektor. Da er det opplagt at Flytoget bør legges ned. Den delte Flytog-løsningen var en grov samferdselstabbe i strid med det opprinnelig anbefalte konseptet for Gardermobanen før den ble bygget.

Les også

Jeg har aldri bestilt togbilletter til utlandet før. Denne nettsiden reddet meg.

Flaskehals

Sporene gjennom Oslo er en flaskehals. Da er det lite klokt at flytogene kjører gjennom byområdet uten å ta opp og sette av passasjerer på alle stasjonene der de stopper. Det gir dårlig kapasitetsutnyttelse av flytogene i en transportkorridor der veiene er sterkt belastet og der det er mye trengsel i de andre togene. Løsningen gjør det også umulig å ta med reisende i motsatt retning av flyplasstrafikken, noe som ville forbedret tilbudet til mange arbeidspendlere på Romerike og mellom Drammen og Oslo. Pendlere står i dag i trengsel på omegnsstasjonene og ser halvtomme flytog passere midt i rushtiden.

Les også

Flere må stå på lokaltogene i Oslo-området

Hvis flytogenes kapasitet i stedet benyttes sammen med de andre togtilbudene, kan vi få fast timinutters trafikk mellom knutepunktstasjonene i hele korridoren mellom Drammen og Gardermoen. Både flypassasjerer og alle andre reisende i området vil kunne «glemme klokken» det meste av døgnet, året rundt – en viktig forenkling for de reisende i forhold til dagens blandede ruteplaner. Også effektiv mating med buss til toget blir mer attraktivt enn i dag. Vi får mye større nytte av de store investeringene i jernbanen.

Slipper bry

Nedlegging av Flytoget vil gjøre at de reisende slipper bryet med det ekstra, spesielle billettsystemet som Flytoget holder seg med. Systemet gjør det tungvint å bytte mellom ulike tog og narrer ukjente reisende til å betale nesten dobbel pris for tog til og fra Oslo lufthavn. Ved en omlegging vil det fortsatt være mulig å ta ekstra pris for reisende til/fra flyplassen om myndighetene ønsker det. Men da for alle togreisende, også dem som bruker lokal- eller regiontog.

Dessuten: De andre togene er mer praktiske å reise med for alle som har bagasje, barnevogner, rullestoler, osv. Flytogets materiell byr jo ikke på stort bedre plass enn i et fly.

Forenkling

Et enhetlig, integrert togtilbud vil være et viktig bidrag til fortsatt forenkling og effektivisering av Osloregionens kollektivsystem. Så vidt jeg kan se, kan dette løftet skje uten at det trengs å investere en krone i infrastrukturen. Og en helt unødvendig selskapsadministrasjon kan nedlegges.

Personalet trenger bare å avtakkes med at de så fint har demonstrert det vi visste fra før: Høy frekvens, enkel, pålitelig drift og tydelig markedsføring gir løft i både etterspørsel og inntekter for kollektivtransporten.


  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Flytoget
  2. Infrastruktur
  3. Kollektivtransport
  4. Samferdsel