Debatt

Kort sagt, onsdag 11. desember

  • Debattredaksjonen

Mangfold i kultursektoren. Her er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Hvordan leter man etter mangfold?

Reelt mangfold kan bare oppstå hvis vi er villige til å skape rom for kunstneriske uttrykk på en lyttende, ikke-hierarkisk måte.

«Det er vår plikt å lete etter den beste kunsten i alle deler av befolkningen», skriver direktør Kristin Danielsen i sin kronikk i Aftenposten 2. desember om Kulturrådets nye nasjonale mandat om å øke mangfoldet i norsk kulturliv.

Men hvordan leter man etter mangfold?

Sist, i Mangfoldsåret 2008, for over 36 millioner kroner, markerte regjeringen at norsk kulturliv i større grad måtte gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Elleve år senere står mangfoldet fortsatt stadig sterkere i næringslivet, politiet og forsvaret, mens kunstlivet på nytt har mistet viktige representanter for en ny generasjon kunstnere.

Bare en vilje til å snu opp ned på maktforholdene som definerer hvem som har mulighet til å uttrykke seg og til å bli hørt, kan gi rom for det mangfoldet Kulturrådet har fått i oppdrag å legge til rette for, gjennom nye uttrykk, historier og stemmer som gjenspeiler den kompleksiteten vi lever i i dag.

TekstLab ble etablert i 2008 som et nyskapende frirom for scenekunstnere og har utviklet seg til et program for unge talenter og en gratis plattform for tusener av barn og unge som ellers faller utenfor etablerte kulturtilbud. Dette er bare mulig fordi vi møter deltagerne på deres hjemmebane, med en lyttende metode som skaper trygghet, egenverd og mot til å uttrykke seg på egne premisser.

Deichman-sjef Knut Skansen sa dette om erfaringene med TekstLabs ukentlige verksteder ved Biblo Tøyen, til vårt jubileumsmagasin i fjor: «Vårt samarbeid med TekstLab har bidratt til at lokal ungdom har fått en arena og et tilbud om profesjonell hjelp for å uttrykke og utvikle sine stemmer – innen mange genre – i det offentlige rom. ( ... ) Deltagerne har oppnådd mestring og utvikling, og lokale talenter har sett dagens lys.»

Bare ved å endre kunstlivets mulighetsbetingelser og maktstrukturer kan vi skape genuint kunstnerisk mangfold og sikre fremtidens kulturarv.

Shanti Brahmachari, kunstnerisk leder i TekstLab


  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Kultur