Vårt mål er at alle skal få et bedre og mer tilpasset fødetilbud

Norges mest kjente fødested for naturlige fødsler, ABC-enheten, er ikke med i planene for Oslos nye sykehus. Det har fått flere til å rase.

Vi er ikke kommet så langt i planleggingen at det er avsatt egne arealer dedikert noen spesiell pasientgruppe i fødeavdelingen.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Ni helseledere signerer innlegget. Se navn nedenfor.

Diskusjonen om å tilpasse en separat lokalisert Alternative Birth Care (ABC)-enhet til en mer integrert del av fødselsomsorgen har fått mye oppmerksomhet.

Ved alle fødeenhetene på Oslo universitetssykehus (OUS) jobber det kompetente jordmødre som fremmer en naturlig fødsel. Det arbeides for at enda flere kan føde naturlig i Nye OUS. Fødende som har andre behov, skal også få et godt tilbud.

I dag har vi gode tverrfaglige team som er tilgjengelig 24 timer i døgnet, hele året. Disse teamene vil fortsette å ivareta medisinske behov og omsorg – før, under og etter fødselen.

Enerom til alle

På OUS fødte 9405 kvinner i fjor. 501 (5,3 prosent av disse) ved ABC-enheten. Friske kvinner med ukompliserte svangerskap kan benytte seg av dette gode tilbudet. Om det skulle oppstå komplikasjoner under fødselen slik at det er behov for aktive tiltak, flyttes kvinnen til en av de andre fødeenhetene på Ullevål sykehus.

I fjor ble 164 kvinner (24 prosent av de som startet fødselen på ABC-enheten) flyttet til de andre fødeenhetene.

Organiseringen av fødetilbudet i Nye OUS vil påvirke hele fødeavdelingen. Det planlegges for like mange fødsler på Nye Rikshospitalet og Nye Aker.

På fødestuene vil man kunne gjennomføre en naturlig fødsel eller en vannfødsel. Fødestuene vil også være utstyrt for medisinsk smertelindring og for å gjennomføre aktive behandlingstiltak om det skulle bli nødvendig. Det planlegges enerom til alle barselkvinner ved Nye OUS. Det vil også tilbys rom der man sammen med sin partner kan tilbringe hele fødselsforløpet – fra tiden før aktiv fødsel, i fødselen og ut barseltiden.

Planlegger for fleksibilitet

Fødsler er øyeblikkelig hjelp, og aktiviteten svinger betydelig både gjennom døgnet og året.

I Nye OUS ønsker vi at helsepersonellet i større grad skal forflytte seg til den fødende. Ved å planlegge for fleksibilitet legger vi til rette for optimal anvendelse av fødeavdelingens kompetanse og ressurser. Dette vil komme alle våre 9000-10.000 fødende kvinner til gode, også de sykeste.

Bemanningen blir mer robust, og vi kan tilby best mulig fødselsomsorg også ved «fødetopper».

Nye OUS skal står klar i 2030, og vi er ikke kommet så langt i planleggingen at det er avsatt egne arealer dedikert noen spesiell pasientgruppe i fødeavdelingen, hverken for friske eller syke kvinner.

I tiden fremover vil medvirkningsgruppene planlegge bruken av arealene vi har fått tildelt, slik at vi kan benytte dem på best mulig måte. I medvirkningsgruppene deltar representanter for både ansatte og brukere, tillitsvalgte, verneombud og ledere i fødeavdelingen.

Fødselshjelp og barselomsorg må få høyere prioritert i budsjettene til helsetjenesten i årene som kommer. Vi er avhengig av økonomiske rammer og arealer som gjør at ansatte og ledere kan tilby fødende og deres partnere et godt tilbud. Dette står høyt på agendaen vår. Vårt mål er at alle skal få et bedre og mer tilpasset fødetilbud ved Nye OUS.

Miriam Kim Nyberg, avdelingsleder, Fødeavdelingen, Kvinneklinikken OUS

Hanne Knutsen, assisterende avdelingsleder Fødeavdelingen OUS

May-Liss Dynna Midtlie, seksjonsleder, Føde og Observasjonspost Rikshospitalet

Trude Hartmann Bjørndalen, seksjonsleder, Svangerskap og Barsel Rikshospitalet

Anne-Sofie Letting, seksjonsleder Obstetrisk, seksjon Rikshospitalet

Meryam Sugulle, seksjonsleder, Obstetrisk seksjon Ullevål Sykehus

Elin Sommer Landsend, seksjonsleder, Føde/barsel A og Barselhotellet Ullevål sykehus

Annike Methlie, konstituert seksjonsleder, Føde/barsel B og ABC Ullevål Sykehus

Ellen Johannessen Nesje, seksjonsleder, Svangerskap Ullevål sykehus