Ubalansert om kreft i A-magasinet

  • Seks overleger
A-magasinets nører opp under ideen om at det private helsevesen har det beste tilbudet. Det kan gjelde i USA, men ikke i Norge, skriver innleggsforfatterne. På bildet: Radiumhospitalet.

A-magasinets oppslag uroer mange pasienter helt unødig.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

A-magasinet forteller 20. mai om Kristin G. Andresen med tarmkreft som er behandlet med stråling og cellegift i New York.

«I Norge opererer man den type kreft og legger ut tarmen, that’s it», forteller pasienten som fikk råd av «den erfarne indremedisineren på Volvat», og forslag om annen behandling. «God økonomi gir frihet» og «råd til å velge» og hun kunne derfor «satse alt for å […] slippe operasjon med utlagt tarm».

Pasientene følges tett

På generell basis vil pasienter med avansert endetarmskreft i Norge få stråling og cellegift basert på internasjonale studier. Nesten 40 prosent av pasientene våre får slik forbehandling. Om svulsten forsvinner, vil standard behandling være operasjon (som i USA). Men pasienter som ikke ønsker dette, følges tett med tanke på om svulsten dukker opp igjen. Vi har en rekke pasienter i Norge som etter eget ønske ikke blir operert, fordi svulsten forsvant etter forbehandling.

Det er altså ikke slik at denne pasienten kjøpte seg bedre behandling enn den hun ville fått i Norge, og at de som ikke har en slik mulighet, får annenrangs behandling.

Endetarmskreftbehandlingen i Norge er i verdensklasse og tilbys alle innbyggere nesten gratis. Vi har komplett oversikt over resultatene, og nasjonale rutiner revideres kontinuerlig. Femårsoverlevelsen for pasienter uten spredning til andre organer på diagnosetidspunktet er 89 prosent, inkludert de med spredning til lymfeknutene. Ved spredning til andre organer på diagnosetidspunktet har norske pasienter bedre overlevelse enn i Danmark, Sverige og England.

Stomi kan være livreddende

Mange pasienter er redde for å få utlagt tarm (stomi). Men stomi kan være livreddende og uunngåelig, og mange lever godt med det. En ensidig negativ fremstilling av å leve med stomi kan føre til frykt og stigmatisering. Man kan både ri, svømme og spille håndball med stomi – forutsatt at man ellers behersker disse øvelsene.

A-magasinets oppslag uroer mange pasienter helt unødig og nører opp under ideen om at det private helsevesen har det beste tilbudet. Det kan gjelde i USA, men ikke i Norge.

Kristoffer Lassen, seksjonsoverlege gastrokirurgi, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus

Stig Norderval, avdelingsoverlege gastrokirurgi, Universitetssykehuset Nord-Norge og professor, Universitetet i Tromsø

Åsmund A. Fretland, overlege gastrokirurgi, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus

Maria Thomsen, seksjonsoverlege gastrokreft, Ullevål, Oslo universitetssykehus

Morten Brændengen, overlege, senter for kreftbehandling, Diakonhjemmet, Oslo

Stein Larsen, seksjonsoverlege gastrokirurgi, Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus