Unyansert om luftfartens utfordringer

  • Torbjørn Lothe
Selv om det nå er turbulente tider i luftfarten, må politikerne være tålmodige og la partene selv finne gode løsninger, skriver Torbjørn Lothe.

Bransjeavtalene burde være i fagforeningenes og deres medlemmers interesse.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I etterkant av sommerens streiker har det vært flere artikler og innlegg preget av feil og med en ensidig og unyansert fremstilling av luftfartens utfordringer. Med et uriktig utgangspunkt blir også de løsninger som foreslås, lite egnet.

Hjelper ikke med nasjonale særordninger

Norsk luftfart er nå en del av EUs indre marked, med fri markedsadgang for alle europeiske flyselskaper. Konkurransen i næringen gjør at flyselskapene må kutte kostnader ved blant annet å organisere driften mer effektivt. Dessverre har konkurransen også ført til et press på lønns- og arbeidsvilkårene.

NHO Luftfart er av den klare oppfatningen at svaret på de utfordringer luftfartsnæringen står overfor, ligger i partssamarbeidet. De er også tydelige på at partssamarbeidet og tariffavtalen må tilpasses utviklingen i næringen. Å etablere nasjonale særordninger avhjelper ikke de utfordringene flybransjen står i. Slike særordninger kan tvert imot bidra til å svekke konkurransemulighetene for våre hjemlige aktører.

Garanterer riktige lønn- og arbeidsvilkår

For flyvende personell gjelder det som kalles «bedriftsavtaler». Det betyr at hvert flyselskap har sine egne tariffavtaler for piloter og kabinpersonale, med egne lønns- og arbeidsvilkår. Det vanlige er bransjeavtaler som gjelder alle aktørene i en bransje og på den måten regulerer lønns- og arbeidsvilkårene likt.

Modellen med bransjeavtaler har gjort at partene kan forhandle frem standarder for hele bransjen. Disse garanterer at alle arbeidstagere får riktige lønn- og arbeidsvilkår, og at det ikke blir en konkurranse om lavest mulig lønn. Det er antagelig derfor fagforeningene i de fleste andre bransjer har ønsket denne modellen.

Selv om det nå er turbulente tider i luftfarten, må politikerne være tålmodige og la partene selv finne gode løsninger.

En modell med bransjeavtaler også i luftfarten vil sikre likere vilkår for alle aktører, samtidig som fagforeningen kan forhandle frem bransjestandarder. En bransjeavtale vil også hindre konkurranse som presser ned lønningene. En slik løsning bør derfor også være i fagforeningenes og deres medlemmers interesse.