Kort sagt, mandag 27. juni

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Utbygging av oljefelt. Kryssord. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

En forsvarlig utbygging av et uansvarlig oljefelt?

Equinor skriver i Aftenposten 20. juni at de planlegger en forsvarlig utbygging av oljefeltet Wisting langt nord i Barentshavet. Men er det forsvarlig å gi tillatelse til utbygging av et oljefelt som skal produsere olje lenge etter at verden ikke skal ha mer klimautslipp?

Samtidig som klimakrisen kommer nærmere, fortsetter Equinor ufortrødent med utbyggingsplanene. Dette gjøres vel vitende om at det er fellesskapet som nå tar en større del av den økonomiske risikoen enn det som er normalt.

Årsaken er den midlertidige oljeskattepakken som ble vedtatt i juni 2020. Det grepet gjorde at Wisting ble langt mer lønnsomt. Staten vil til slutt ta ca. 55–70 milliarder kroner av regningen for utbyggingen av feltet.

Equinor mener det likevel vil være lønnsomt også for staten. Men det forutsetter at verden ikke får til å gjennomføre de klimakuttene som er nødvendige for å få ned klimautslippene. Er det noe vi ønsker, og en sjanse vi vil ta?

Det er både økonomiske og klimamessige grunner til å være kritisk til Wisting-utbyggingen. Miljøbevegelsen varsler at de vil presse på for å stanse denne utbyggingen, og det skal vi i SV også gjøre.

Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant (SV)


Uønsket brudd i rutinene

Vi som er litt opp i årene, liker å ha våre faste rutiner hver dag. Vi står opp tidlig, går på toalett og bad, lager frokost og henter Aftenposten. Setter oss godt til rette og blar gjennom avisen. Hopper lett over reklame og annonser, leser lederen, Under streken, litt sport, sjakk og bridgespalten, jubileer, dødsannonser og dagens TV-program.

Da er klokken blitt nærmere ni, og vi skrur på TV for å se «Med hjartet på rette staden». Samtidig blar vi oss tilbake i avisen til kryssordene, hvor særlig minikryssordet er aktuelt på morgenkvisten.

Noen ganger i det siste har det imidlertid vært uleselig på grunn av trykksverten, senest i dag (torsdag). Dermed brytes rutinene våre, og det liker vi eldre dårlig.

Også Åge A. Holter, kan vi tenke oss, som sikkert bruker mye tid på å produsere kryssordet.

Aftenposten, dette må dere få orden på.

Sverre Grimstad